Tặng điểm thưởng cho khách hàng "Đánh giá" sản phẩm, dịch vụ trên allKET

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng điểm thưởng cho khách hàng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả hàng hóa, dịch vụ trên sàn TMĐT allKET được người tiêu dùng lựa chọn mua bằng cách khởi tạo đơn hàng.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Người mua hàng trên ứng dụng thương mại điện tử allKET

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:100.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Tặng điểm thưởng cho người mua hàng đã khởi tạo đơn hàng thành công và Thực hiện “Đánh giá” sản phẩm/dịch vụ của allKET. - Với mỗi đơn hàng, người mua hàng được “Đánh giá” một lần; Với mỗi “Đánh giá”, người mua hàng được tặng 3.000 (ba ngàn) điểm thưởng tương đương với 3.000 (ba ngàn) đồng. - Điểm thưởng sẽ được tích lũy trong Mục “Điểm”. Người mua hàng được sử dụng điểm thưởng để trừ vào các Đơn hàng kế tiếp trên allKET.

Nội dung chương trình:

- Người mua hàng của allKET sẽ được tặng điểm thưởng để tích lũy và sử dụng khi thực hiện các bước sau:  Bước 1: Khởi tạo Đơn hàng để mua hàng hóa/sử dụng dịch vụ trên allKET.  Bước 2: Chọn mục “Đánh giá” => Chọn Đơn hàng đã thành công và Thực hiện đánh giá sản phẩm dịch vụ của allKET bằng cách gửi hình ảnh sản phẩm đã mua hoặc ghi cảm nhận, ý kiến của mình, về hàng hóa/dịch vụ của allKET. - Ngay sau khi hoàn thành đánh giá, thành viên allKET sẽ nhận được 3.000 (ba ngàn) điểm tương đương với 3.000 (một ngàn) đồng. - Với mỗi đơn hàng, người mua hàng được “Đánh giá” một lần; - Điểm thưởng sẽ được tích lũy trong Mục “Điểm”. Người mua hàng được sử dụng điểm thưởng để trừ vào các Đơn hàng kế tiếp trên allKET.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ONENO

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2106
Japanee week
Bắt đầu: 06/04/2017
Kết thúc: 05/05/5017
TÍCH ĐIỂM CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 01/05/2018
Kết thúc: 01/05/2028
Mua Nệm Massge toàn thân Bella tặng Cây lau nhà
Bắt đầu: 18/08/2018
Kết thúc: 18/08/8019
HOTLINE
38.239.572