Tặng 1 Voucher MOS hoặc 1 Voucher IC3 khi đăng ký thi 1 bài thi Toeic từ 830.000 đồng trở lên.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Voucher MOS , Voucher IC3

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Bài thi tiếng Anh Toeic

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các doanh nghiệp

Địa điểm:Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khi đăng ký thi 1 bài thi Toeic từ 830.000 đồng trở lên khách hàng được tặng 1 Voucher MOS hoặc 1 Voucher IC3 trị giá 275.000 đồng.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần IIG Việt Nam

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572