Tặng ấn vật phẩm marketing, quà tặng khác cho khách hàng tham gia sự kiện testdrive và mua xe du lịch hiệu KIA, Xe du lịch hiệu Mazda, Xe du lịch hiệu Peugeot

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Bảo hiểm vật chất ( trị gia từ 1.360.000 - 30.000.000), bảo hiểm trách nhiệm dân sự( trị giá từ 530.700 - 1.203.000 ), phiếu dịch vụ sửa chữa xe ( trị giá từ 500.000 -50.000.000), viền che mưa ( 600.000-1.200.000), bệ bước ( 3.000.000-15.000.000), vây cá( 250.000-1.000.000), camera( 1.000.000-9.000.000), hộp đen ( 1.800.000-5.000.000), file cách nhiệt( 1.500.000-16.000.000), thảm(500.000-5.000.000), lót sàn( 1.000.000-5.000.000), màn hình gối đầu( 5.000.000-15.000.000), bao tay lái( 500.000-1.500.000), áo trùm, dù che mưa( 500.000-1.000.000), gói phủ gầm,ceramic( 1.000.000-10.000.000), thẻ Vietmap( 1.500.000-5.000.000), xăng ( 25-30 lít), áo thun hoặc dù cán ngắn - dài hoặc ly sứ hoặc bút bi hoặc ví da hoặc USB hoặc nước hoa hoặc sổ tay hoặc bình giữ nhiệt (trị giá từ 100.000-2.000.000), phủ ceramic( trị giá từ 2.000.000-5.000.000), nón bảo hiểm (trị giá 200.00), ốp bình xăng (trị giá 250.000), Ốp Cacbon ( trị giá 3.500.000), bơm lốp (500000-1.100.000).

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xe du lịch Mazda ( trị giá từ 479.000.000-1.259.000.000) Xe du lịch Kia ( trị giá từ 304.000.000-1.839.000.000) Xe du lịch Peugeot ( trị giá từ 68.000.000-2.089.000.000)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng tham gia sự kiện testdrive , mua xe du lịch Mazda, Kia và Peugeot mới tại chi nhánh Trường Chinh- Công Ty CP Ô Tô Trường Hải.

Địa điểm:Quận Tân Phú
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:15.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng tham gia sự kiện testdrive, mua xe du lịch KIA, Mazda và Peugeot tại CN Trường Chinh- Công Ty CP Ô Tô Trường Hải được tặng bảo hiểm vật chất ( trị gia từ 1.360.000 - 30.000.000), bảo hiểm trách nhiệm dân sự( trị giá từ 530.700 - 1.203.000 ), phiếu dịch vụ sửa chữa xe ( trị giá từ 500.000 -50.000.000), viền che mưa ( 600.000-1.200.000), bệ bước ( 3.000.000-15.000.000), vây cá( 250.000-1.000.000), camera( 1.000.000-9.000.000), hộp đen ( 1.800.000-5.000.000), file cách nhiệt( 1.500.000-16.000.000), thảm(500.000-5.000.000), lót sàn( 1.000.000-5.000.000), màn hình gối đầu( 5.000.000-15.000.000), bao tay lái( 500.000-1.500.000), áo trùm, dù che mưa( 500.000-1.000.000), gói phủ gầm,ceramic( 1.000.000-10.000.000), thẻ Vietmap( 1.500.000-5.000.000), xăng ( 25-30 lít), áo thun hoặc dù cán ngắn - dài hoặc ly sứ hoặc bút bi hoặc ví da hoặc USB hoặc nước hoa hoặc sổ tay hoặc bình giữ nhiệt (trị giá từ 100.000-2.000.000), phủ ceramic( trị giá từ 2.000.000-5.000.000), nón bảo hiểm (trị giá 200.00), ốp bình xăng (trị giá 250.000), Ốp Cacbon ( trị giá 3.500.000), bơm lốp (500000-1.100.000).

Nội dung chương trình:

Khách hàng tham gia sự kiện testdrive, mua xe du lịch KIA, Mazda và Peugeot tại CN Trường Chinh- Công Ty CP Ô Tô Trường Hải được tặng bảo hiểm vật chất ( trị gia từ 1.360.000 - 30.000.000), bảo hiểm trách nhiệm dân sự( trị giá từ 530.700 - 1.203.000 ), phiếu dịch vụ sửa chữa xe ( trị giá từ 500.000 -50.000.000), viền che mưa ( 600.000-1.200.000), bệ bước ( 3.000.000-15.000.000), vây cá( 250.000-1.000.000), camera( 1.000.000-9.000.000), hộp đen ( 1.800.000-5.000.000), file cách nhiệt( 1.500.000-16.000.000), thảm(500.000-5.000.000), lót sàn( 1.000.000-5.000.000), màn hình gối đầu( 5.000.000-15.000.000), bao tay lái( 500.000-1.500.000), áo trùm, dù che mưa( 500.000-1.000.000), gói phủ gầm,ceramic( 1.000.000-10.000.000), thẻ Vietmap( 1.500.000-5.000.000), xăng ( 25-30 lít), áo thun hoặc dù cán ngắn - dài hoặc ly sứ hoặc bút bi hoặc ví da hoặc USB hoặc nước hoa hoặc sổ tay hoặc bình giữ nhiệt (trị giá từ 100.000-2.000.000), phủ ceramic( trị giá từ 2.000.000-5.000.000), nón bảo hiểm (trị giá 200.00), ốp bình xăng (trị giá 250.000), Ốp Cacbon ( trị giá 3.500.000), bơm lốp (500000-1.100.000).

Sản phẩm của CN TRƯỜNG CHINH - CÔNG TY CP Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Sản phẩm liên quan

"Tri ân khách hàng thường xuyên"
Bắt đầu: 09/05/2017
Kết thúc: 30/06/6017
THẺ VIP KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 19/01/2021
Kết thúc: 31/12/2023
QUÀ TẶNG KHI MUA XE HYUNDAI
Bắt đầu: 21/09/2021
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI
Bắt đầu: 08/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
TẶNG 2 CÁI GỐI KHI MUA VÀNH XE Ô TÔ KHÔNG LỐP HIỆU LENSO
Bắt đầu: 07/04/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572