Ngày Phụ nữ Việt Nam - Aojo tặng túi xinh

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Túi nhựa trong aojo

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Túi nhựa trong aojo

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả đối tượng khách hàng

Địa điểm:Quận 1, Quận 10
Thời gian:Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 25/10/2020
Tổng giá trị giải thưởng:20.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Trong thời gian chương trình từ 16/10 - 25/10: Khách hàng mua sản phẩm nguyên giá với hóa đơn từ 1,000,000 VNĐ sẽ được tặng 1 túi aojo

Nội dung chương trình:

Trong thời gian chương trình từ 16/10 - 25/10: Khách hàng mua sản phẩm nguyên giá với hóa đơn từ 1,000,000 VNĐ sẽ được tặng 1 túi aojo Chương trình đồng áp dụng tại: https://www.maisononline.vn/

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572