Miễn phí kiểm tra trình độ FS tại ACET 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Suất kiểm tra trình độ tiếng Anh trị giá 120.000 VNĐ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Suất kiểm tra đầu vào chương trình Anh ngữ First Steps - tiếng Anh dành cho học sinh THCS

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Học sinh tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh chương trình Anh ngữ First Steps

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:84.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Dự kiến có 700 khách hàng tham dự chương trình khuyến mại

Nội dung chương trình:

Học sinh tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh vào chương trình Anh ngữ First Steps tại các cơ sở của Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) sẽ được tặng suất kiểm tra trình độ tiếng Anh trị giá 120.000 VNĐ. Thời gian từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2022.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IDP (VIỆT NAM)

Sản phẩm liên quan

VUI HỌC TIẾNG ANH VỚI TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC TOPICA NATIVE
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
VUI HỌC CÙNG TOPICA NATIVE 2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TOPICA NATIVE TRONG TẦM TAY_2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TOPICA NATIVE TRONG TAM TAY
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
TAI NGHE TRAO TAY – NHẬN NGAY KIẾN THỨC 2
Bắt đầu: 15/11/2021
Kết thúc: 30/06/2022
HOTLINE
38.239.572