LAKA BỘ DÂY NỊT VÀ 3 ĐẦU KHÓA CAO CẤP

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

DÂY NỊT DA MIU TRỊ GIÁ 250.000 VNĐ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

BỘ DÂY NỊT VÀ 3 ĐẦU KHÓA CAO CẤP TRỊ GIÁ 599.000 VNĐ

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng khi mua BỘ DÂY NỊT VÀ 3 ĐẦU KHÓA CAO CẤP TRỊ GIÁ 599.000 VNĐ trên kênh truyền hình mua sắm VGSshop.vn sẽ được tặng DÂY NỊT DA MIU TRỊ GIÁ 250.000 VNĐ

Địa điểm:Quận 2
Thời gian:Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 02/11/2020
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tất cả khách hàng khi mua BỘ DÂY NỊT VÀ 3 ĐẦU KHÓA CAO CẤP TRỊ GIÁ 599.000 VNĐ trên kênh truyền hình mua sắm VGSshop.vn sẽ được tặng DÂY NỊT DA MIU TRỊ GIÁ 250.000 VNĐ

Nội dung chương trình:

Tất cả khách hàng khi mua BỘ DÂY NỊT VÀ 3 ĐẦU KHÓA CAO CẤP TRỊ GIÁ 599.000 VNĐ trên kênh truyền hình mua sắm VGSshop.vn sẽ được tặng DÂY NỊT DA MIU TRỊ GIÁ 250.000 VNĐ

Sản phẩm của Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất Phong Vân

Laka - Bộ 2 đôi giày da thật 2019
Bắt đầu: 15/11/2019
Kết thúc: 30/10/2020

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572