Khuyến mãi Quý 3 - 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Không có.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khóa học tiếng Anh.

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đăng ký khóa học tiếng Anh.

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 6, Quận 7, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 17/07/2021 đến ngày 15/10/2021
Tổng giá trị giải thưởng:50.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có.

Nội dung chương trình:

1/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 17/07/2021 đến 15/10/2021. 2/ Số lượng ưu đãi: Không giới hạn. 3/ Áp dụng cho khách hàng đăng ký mới sau khi thi xếp lớp hoặc tái tục sau khi lớp kết thúc, khách hàng được ưu đãi như sau: - Trong vòng 2 ngày: Ưu đãi 5,000,000 VNĐ. - Trong vòng 4 ngày: Ưu đãi 4,500,000 VNĐ. - Trong vòng 8 ngày: Ưu đãi 4,000,000 VNĐ. - Trong vòng 12 ngày: Ưu đãi 3,500,000 VNĐ. - Trong vòng 15 ngày: Ưu đãi 3,000,000 VNĐ. - Trong vòng 20 ngày: Ưu đãi 2,500,000 VNĐ. - Trong vòng 25 ngày: Ưu đãi 2,000,000 VNĐ. - Trong vòng 30 ngày: Ưu đãi 1,500,000 VNĐ. - Trong vòng 35 ngày: Ưu đãi 1,000,000 VNĐ. - Trong vòng 40 ngày: Ưu đãi 500,000 VNĐ. 4/ Giá trị khóa học: Dao động từ 6,610,000 VNĐ đến 28,800,000 VNĐ tùy theo khóa học. Tổng giá trị ưu đãi sau cùng không vượt quá 49% trên tổng giá trị mua hàng. Đính kèm là học phí của từng khóa học.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Giáo dục YOLA

Ưu đãi giảm 10% cho khóa học online 2021
Bắt đầu: 15/09/2021
Kết thúc: 31/10/2021
Ưu đãi Customer Referral 2021
Bắt đầu: 16/09/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Ưu đãi giảm 40% cho khóa học IELTS online 2021
Bắt đầu: 17/09/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Ưu đãi cho khách hàng Tháng 10.2021
Bắt đầu: 05/10/2021
Kết thúc: 31/10/2021
Ưu đãi khách hàng tháng 10.2021
Bắt đầu: 15/10/2021
Kết thúc: 31/10/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572