KHUYẾN MẠI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các loại nước ngọt, bánh kẹo, trái cây, phần quà gói sẵn, thiết bị điện máy, đồ gia dụng, thiết bị di động.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Màng ghép thành phẩm, bán thành phẩm, hạt nhựa, nguyên vật liệu liên quan đến sản xuất màng ghép mềm

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các khách hàng trong nước

Địa điểm:Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 07/12/2021 đến ngày 31/12/2023
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Loại 1: phần quà gói sẵn, thiết bị điện máy, thiết bị di động: giá trị khoảng 30.000.000đ/ phần - Loại 2: phần quà gói sẵn, thiết bị di động, giá trị khoảng: 20.000.000đ/ phần - Loại 3: phần quà gói sẵn, thiết bị điện máy giá trị khoảng: 10.000.000đ/ phần

Nội dung chương trình:

Căn cứ trên tổng giá trị hóa đơn mua hàng của khách hàng trong năm tài chính - Khách hàng mua hàng đạt sản lượng >200 tấn / năm khoảng 8 tỷ đồng: 2 phần quà loại 1 gồm phần quà gói sẵn, thiết bị điện máy, thiết bị di động: giá trị khoảng 30.000.000đ/ phần - Khách hàng mua hàng đạt sản lượng >150 tấn/ năm khoảng 6 tỷ đồng: 2 phần quà loại 2 phần quà gói sẵn, thiết bị di động, giá trị khoảng: 20.000.000đ/ phần - Khách hàng mua hàng đạt sản lượng >100 tấn/ năm khoảng 4 tỷ đồng: 2 phần quà loại 3 : phần quà gói sẵn, thiết bị điện máy giá trị khoảng: 10.000.000đ/ phần

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần nhựa Bao bì Liên Minh

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2106
Japanee week
Bắt đầu: 06/04/2017
Kết thúc: 05/05/5017
HOTLINE
38.239.572