Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Game bowling, xu trò chơi điện tử, voucher 21,000 đồng, voucher 31,000 đồng, voucher 35,000 đồng, voucher 41,000 đồng, voucher 45,000 đồng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Game bowling, xu trò chơi điện tử

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng đến vui giải trí tại trung tâm

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 10/02/2018 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

1/ Xu trò chơi điện tử: + Khách hàng mua combo 30 xu (trị giá 105,000 đồng) được tặng 10xu (trị giá 35,000 đồng). + Khách hàng mua combo 20 xu (trị giá 70,000 đồng) được tặng 5xu (trị giá 17,500 đồng). 2/ Game bowling: + Thứ 2 từ 11:00 đến 13:00: Khách hàng mua tối thiểu 2 game bowling (trị giá 70,000 đồng) được tặng 1 game miễn phí (trị giá 35,000 đồng). + Thứ 2 từ 15:00 đến 17:00: Khách hàng mua tối thiểu 2 game bowling (trị giá 90,000 đồng) được tặng 1 game miễn phí (trị giá 45,000 đồng). + Thứ 4 từ 9:30 đến 14:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 70,000đồng) được tặng 1 voucher trị giá 21,000 đồng. + Thứ 4 từ 14:00 đến 18:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 90,000 đồng) được tặng 1 voucher trị giá 31,000 đồng. + Thứ 4 từ 18:00 đến 22:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 110,000 đồng) được tặng 1 voucher trị giá 41,000 đồng. + Thứ 2,3,4, 5,6 từ 22:00 đến 24:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 70,000 đồng) được tặng 1 voucher trị giá 21,000 đồng. Các chương trình trên không áp dụng ngày lễ / tết

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Powerbowl

Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 03/11/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 13/12/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 09/01/2020
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại vé vào cổng khu Kidszone
Bắt đầu: 14/01/2020
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 03/11/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 13/12/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Thẻ khách hàng thân thiết Nkid Family
Bắt đầu: 19/01/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling cho khách hàng
Bắt đầu: 09/10/2019
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572