Khuyến mại bowling cho khách hàng

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Game bowling, voucher 21,000 đồng, voucher 31,000 đồng, voucher 41,000 đồng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Game bowling

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả khách hàng đến vui chơi, giải trí tại trung tâm. Khách hàng có thẻ hội viên do trung tâm phát hành

Địa điểm:Quận 5
Thời gian:Từ ngày 09/10/2019 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

1/ Thẻ hội viên trung tâm: + Giảm 20% trên giá niêm yết cho khách hàng có thẻ MEMBER + Giảm 30% trên giá niêm yết cho khách hàng có thẻ VIP. + Giảm 50% trên giá niêm yết cho khách hàng có thẻ YOUTH từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và giảm 30% thứ 7, chủ nhật, lễ cho khách hàng có thẻ YOUTH. 2/ Game bowling: + Thứ 4 từ 9:30 đến 14:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 70,000 đồng) được tặng 1 voucher trị giá 21,000 đồng. + Thứ 4 từ 14:00 đến 18:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 90,000 đồng) được tặng 1 voucher trị giá 31,000 đồng. + Thứ 4 từ 18:00 đến 22:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 110,000 đồng) được tặng 1 voucher trị giá 41,000 đồng. + Thứ 4 từ sau 22:00 và thứ 2,3,5,6 từ sau 22:00: Khách hàng mua 2 game bowling (trị giá 70,000 đồng) được tặng 1 voucher trị giá 21,000 đồng.

Sản phẩm của Cty TNHH Liên Doanh Powerbowl Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 03/11/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 13/12/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Thẻ khách hàng thân thiết Nkid Family
Bắt đầu: 19/01/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572