KHUYẾN MẠI BÀN CẦU C1320 / C1325 / C1338 / C1340 / C1341 / C1374 / C1394 / C1395

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thiết bị vệ sinh hiệu Caesar theo nội dung khuyến mại đính kèm.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Thiết bị vệ sinh hiệu Caesar theo nội dung khuyến mại đính kèm.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Chương trình được áp dụng cho tất cả các khách hàng là đại lý, cửa hàng, công ty xây dựng và người tiêu dùng thuộc hệ thống bán hàng của Caesar VN.

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 31/10/2022
Tổng giá trị giải thưởng:300.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không phát sinh

Nội dung chương trình:

Tất cả các khách hàng là đại lý, cửa hàng, công ty xây dựng và người tiêu dùng thuộc hệ thống bán hàng của Caesar VN khi mua các sản phẩm thiết bị vệ sinh hiệu Caesar theo nội dung khuyến mại đính kèm theo đơn giá tại từng thời điểm mua hàng dành cho từng đối tượng khách hàng khác nhau sẽ nhận được tặng phẩm tương ứng của chương trình trong thời hạn khuyến mại, chi tiết hàng mua tặng theo nội dung khuyến mại đính kèm.

Sản phẩm của Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam

KHUYẾN MẠI BÀN CẦU C1325 / C1341
Bắt đầu: 24/03/2022
Kết thúc: 25/03/3022

Sản phẩm liên quan

KHUYẾN MẠI BÀN CẦU C1325 / C1341
Bắt đầu: 24/03/2022
Kết thúc: 25/03/3022
HOTLINE
38.239.572