Khách hàng thân thiết

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Mã/Thẻ khách hàng thân thiết

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Đồng hồ mang nhãn hiệu Hublot, Tudor, Jaquet Droz, Franck Muller, MB&F, Lepee, Buben & Zorweg, Audermas Piguet.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đã từng mua đồng hồ các nhãn hiệu: Hublot, Tudor, Jaquet Droz, Franck Muller, MB&F, Lepee, Buben & Zorweg, Audermas Piguet.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 02/10/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

* Nội dung thông tin trên thẻ/mã khách hàng bao gồm: a) Tên/Mã thẻ, thông tin về khách hàng (họ và tên, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Hộ chiếu); b) Điều kiện và cách thức ghi nhận sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên; c) Số lượng, trị giá hàng hóa do khách hàng mua thể hiện rõ trong thông tin của thẻ/mã khách hàng để làm căn cứ xác định lợi ích mà khách hàng được tặng thưởng; điều kiện chi tiết về số lượng, trị giá hàng hóa, dịch vụ do khách mua, sử dụng để được nhận thưởng. * Đối với nhãn hiệu Hublot: - Khách hàng đã mua 01 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Hublot của công ty (Khách hàng mức VIP1) sẽ được tặng tiền tương đương 3% giá trị của đồng hồ được mua trong lần mua tiếp theo (theo giá niêm yết); - Khách hàng đã mua 02 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Hublot của công ty hoặc có doanh số trên 1 tỷ VNĐ (Khách hàng mức VIP2) sẽ được tặng tiền tương đương 3% so với mức VIP 1 trên giá trị của đồng hồ được mua trong lần mua tiếp theo (theo giá niêm yết); - Khách hàng đã mua từ 03 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Hublot trở lên của công ty hoặc có doanh số trên 3 tỷ VNĐ (Khách hàng mức VIP3) sẽ được tặng tiền tương đương 3% so với mức VIP 2 trên giá trị của đồng hồ được mua trong lần mua tiếp theo (theo giá niêm yết), không áp dụng cho khách nước ngoài; - Khách hàng đã từng mua đồng hồ nhãn hiệu Hublot của công ty, khi mua phụ kiện của Hublot (dây đồng hồ, ốc..) sẽ được được tặng tiền tương đương 50% giá trị của phụ kiện (theo giá niêm yết); * Đối với nhãn hiệu Franck Muller; - Khách hàng khi mua 01 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Franck Muller của công ty (Khách hàng mức VIP1) sẽ được tặng tiền từ 1% đến 15% giá trị của đồng hồ được mua trong lần mua đầu tiên (theo giá niêm yết). - Khách hàng khi mua từ 02 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Franck Muller của công ty (Khách hàng mức VIP2) sẽ được tặng tiền tương đương 5% so với mức VIP 1 trên giá trị đồng hồ được mua trong lần mua tiếp theo (theo giá niêm yết). - Khách hàng khi mua từ 03 chiếc đồng hồ trở lên nhãn hiệu Franck Muller của công ty (Khách hàng mức VIP3) sẽ được tặng tiền tương đương 5% so với mức VIP2 trên giá trị đồng hồ được mua trong lần mua tiếp theo (theo giá niêm yết). * Đối với nhãn hiệu Audermars Piguet: Khách hàng đã từng mua đồng hồ nhãn hiệu Audemars Piguet của công ty, khi mua phụ kiện của Audemars Piguet (dây đồng hồ, ốc…) sẽ được được tặng tiền tương đương 50% giá trị của phụ kiện (theo giá niêm yết); * Đối với nhãn hiệu Tudor/Jaquet/MB&F/Lepee/Buben & Zorweg: - Khách hàng đã mua 01 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Tudor/Jaquet/MB&F/Lepee/Buben & Zorweg của công ty (Khách hàng mức VIP1) sẽ được tặng tiền tương đương 3% giá trị của đồng hồ được mua trong lần mua tiếp theo (theo giá niêm yết). - Khách hàng đã mua 02 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Tudor/Jaquet/MB&F/Lepee/Buben & Zorweg của công ty (Khách hàng mức VIP2) sẽ được tặng tiền tương đương 3% so với VIP1 trên giá trị của đồng hồ được mua trong lần mua tiếp theo (theo giá niêm yết). - Khách hàng đã mua từ 03 chiếc đồng hồ trở lên nhãn hiệu Tudor/Jaquet/MB&F/Lepee/Buben & Zorweg của công ty (Khách hàng mức VIP3) sẽ được tặng tiền tương đương 3% so với VIP2 trên giá trị của đồng hồ được mua trong lần mua tiếp theo (theo giá niêm yết).

Sản phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn S & S - INDOCHINE

Sản phẩm liên quan

Mua combo 3 quần dài KAKI NAM tặng ngay 2 áo thun nam
Bắt đầu: 18/03/2020
Kết thúc: 31/03/2023
Ưu đãi thành viên cửa hàng JAJU
Bắt đầu: 09/09/2020
Kết thúc: 30/09/2030
Ưu đãi thành viên JAJU
Bắt đầu: 05/03/2021
Kết thúc: 31/03/2030
CHƯƠNG TRÌNH NHÂN 2 TÍCH LŨY KHI MUA QUẦN, ÁO NHÃN REEBOK
Bắt đầu: 10/06/2021
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572