Hoàn lệ phí thi xếp lớp chương trình Anh ngữ Học thuật hoặc Luyện thi IELTS

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Lệ phí thi xếp lớp trị giá 200.000 VNĐ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Phí kiểm tra đầu vào chương trình Anh ngữ Học thuật và Luyện thi IELTS

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Học viên mới đăng kí khóa học Anh ngữ học thuật hoặc Luyện thi IELTS

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 23/11/2021 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Dự kiến có 1000 khách hàng tham dự chương trình khuyến mại

Nội dung chương trình:

Học viên mới đăng kí Khóa học Anh ngữ học thuật hoặc Luyện thi IELTS tại các cơ sở của Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) sẽ được hoàn lệ phí thi xếp lớp trị giá 200.000 VNĐ. Thời gian áp dụng từ ngày 23/11/2021 đến ngày 31/12/2022. Học phí gốc của Khóa học Anh ngữ Học thuật hoặc Luyện thi IELTS tối thiểu là 12.980.000 VNĐ/khóa.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IDP (VIỆT NAM)

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572