HỖ TRỢ DOANH SỐ BÁN HÀNG

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Giấy Photocopy hiệu Supreme, Idea, Delight , Giấy In trắng ( Định Lượng 70gsm, 80gsm - Khổ A3, A4, A5 )

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Giấy Photocopy hiệu Supreme, Idea, Delight , Giấy In trắng ( Định Lượng 70gsm, 80gsm - Khổ A3, A4, A5 )

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng là nhà phân phối văn phòng phẩm, Cửa hàng Photocopy, khách hàng có nhu cầu mua sử dụng Giấy.

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

xem mục 10

Nội dung chương trình:

xem file đính kèm

Sản phẩm của Công ty TNHH MTV Huy Minh Quang

Sản phẩm liên quan

Hàng mẫu không thu tiền
Bắt đầu: 10/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khuyến mại người tiêu dùng
Bắt đầu: 21/11/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình tri ân khách hàng Caravan
Bắt đầu: 17/12/2021
Kết thúc: 31/12/2022
HỖ TRỢ DOANH SỐ BÁN HÀNG
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572