Giới thiệu ngay, quà liền tay

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Cộng tiền vào tài khoản viễn thông di động của thuê bao MobiFone.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tặng tiền vào tài khoản khuyến mại (sử dụng cho thoại, SMS) thuê bao di động MobiFone cho khách hàng giới thiệu đủ điều kiện.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả thuê bao MobiFone trả trước và trả sau đang hoạt động 1 chiều hoặc 2 chiều trên mạng MobiFone.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng là thuê bao MobiFone, đang sử dụng tài khoản Tiền di động của MobiFone (Khách hàng giới thiệu). Khách hàng thực hiện giới thiệu thành công: • Khách hàng là thuê bao MobiFone khác (Khách hàng được giới thiệu) hoàn thiện xác thực thành công sử dụng tài khoản Tiền di động của MobiFone. • Khách hàng được giới thiệu có phát sinh thanh toán dịch vụ bằng tài khoản Tiền di động tối thiểu 10.000 VNĐ (giá trị trước chiết khấu). • Khách hàng được giới thiệu nhập mã giới thiệu của khách hàng giới thiệu. • Khách hàng cần đạt các điều kiện nêu trên trong thời gian triển khai chương trình. • Khách hàng giới thiệu sẽ được hưởng ưu đãi của chương trình với các trường hợp đủ điều kiện trong thời gian triển khai.

Sản phẩm của CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2

Chương trình Kết nối dài lâu
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình tri ân khách hàng lâu năm MobiFone
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình khách hàng cao cấp MobiFone
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình thiết lập quan hệ với doanh nghiệp
Bắt đầu: 16/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022

Sản phẩm liên quan

Tặng Điểm thưởng GrabRewards
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Hàng mẫu không thu tiền
Bắt đầu: 10/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình thiết lập quan hệ với doanh nghiệp
Bắt đầu: 16/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NĂM 2022
Bắt đầu: 21/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572