Đồng hành cùng người nuôi tôm năm 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

BZT®AQUA (415.000 đ/gói) BZT®DIGESTER (282.000 đ/gói) BZT®BIO (358.000 đ/gói) BZT®PRO-LB (235.000 đ/gói) BZT®PRE-GE (120.000 đ/gói)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

BZT®AQUA (415.000 đ/gói) BZT®DIGESTER (282.000 đ/gói) BZT®BIO (358.000 đ/gói) BZT®PRO-LB (235.000 đ/gói) BZT®PRE-GE (120.000 đ/gói)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Toàn bộ khách hàng của Công Ty

Địa điểm:Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 27/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:2.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chương trình được áp dụng từ ngày 27/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022 Mua 10 gói BZT® tặng 01 gói BZT® cùng loại

Nội dung chương trình:

Mua 10 gói BZT®AQUA trị giá 4.150.000 VNĐ tặng 01 gói BZT®AQUA trị giá 415.000 VNĐ Mua 10 gói BZT®DIGESTER trị giá 2.820.000 VNĐ tặng 01 gói BZT®DIGESTER trị giá 282.000 VNĐ Mua 10 gói BZT®BIO trị giá 3.580.000 VNĐ tặng 01 gói BZT®BIO trị giá 358.000 VNĐ Mua 10 gói BZT®PRO-LB trị giá 2.350.000 VNĐ tặng 01 gói BZT®PRO-LB trị giá 235.000 VNĐ Mua 10 gói BZT®PRE-GE trị giá 1.200.000 VNĐ tặng 01 gói BZT®PRE-GE trị giá 120.000 VNĐ

Sản phẩm của Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học A.T.C

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572