Chương trình ưu đãi phí kiểm tra đầu vào (phí đăng ký) cho học sinh đăng ký kiểm tra đầu vào tại VAS năm học 2021-2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Phiếu ưu đãi phí kiểm tra đầu vào (phí đăng ký)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Chương trình giảng dạy từ lớp mầm non đến lớp 12

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Học sinh mới và học sinh đã rời VAS trong vòng 6 năm trở lại đây (từ 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020, 2020-2021) khi đến tham gia kiểm tra đầu vào tại các hệ thống của VAS ngay tại các Ngày hội tham quan trường (lịch chi tiết ở mục 10)

Địa điểm:Quận 2, Quận 7, Quận 10, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận
Thời gian:Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 13/09/2021
Tổng giá trị giải thưởng:2.900.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có cơ cấu

Nội dung chương trình:

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, Phụ huynh đăng ký cho Học sinh mới và học sinh đã rời VAS trong vòng 6 năm trở lại đây (từ 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020, 2020-2021) kiểm tra đầu vào tại các hội thảo Open day và Ngày hội tham quan trường tại các cơ sở của VAS sẽ được nhận ngay ưu đãi là Phiếu miễn phí kiểm tra đầu vào (phí đăng ký) Phụ huynh đăng ký cho học sinh mầm non tham gia kiểm tra đầu vào sẽ nhận được Phiếu ưu đãi 1.000.000 Phụ huynh đăng ký cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 sẽ nhận được Phiếu ưu đãi 2.000.000 Phụ huynh đăng ký cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 sẽ nhận được Phiếu ưu đãi 3.000.000 Phiếu ưu đãi miễn phí kiểm tra đầu vào (phí đăng ký) chỉ có giá trị sử dụng trong ngày các hội thảo Open day và Ngày hội tham quan trường

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572