Chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí, dịch vụ phòng chờ thương gia, dịch vụ sân golf của các đối tác iTel hợp tác.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ viễn thông di động bao gồm các gói cước di động gọi thoại, SMS, internet, dịch vụ VAS

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

tất cả khách hàng đang sử dụng Sim di động ITelecom (iTel).

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/06/2023
Tổng giá trị giải thưởng:4.225.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

theo file đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐÔNG DƯƠNG TELECOM

Chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 01/07/2022
Kết thúc: 30/06/2023

Sản phẩm liên quan

Tặng Điểm thưởng GrabRewards
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2025
Hàng mẫu không thu tiền
Bắt đầu: 10/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình thiết lập quan hệ với doanh nghiệp
Bắt đầu: 16/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NĂM 2022
Bắt đầu: 21/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572