CHƯƠNG TRÌNH TẶNG KÈM HÀNG DÀNH CHO BỘ DỤNG CỤ HỌC TẬP TỪ NGÀY 09/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sản phẩm của Công ty

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Sản phẩm của Công ty

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng thuộc hệ thống kênh Hiện đại ( Siêu thị, nhà sách,...),Thương mại điện tử

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 09/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Như file đính kèm

Sản phẩm của Công Ty TNHH MTV TM-DV Thiên Long Hoàn Cầu

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572