CHƯƠNG TRÌNH NHÂN 2 TÍCH LŨY KHI MUA QUẦN, ÁO NHÃN REEBOK

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm Reebok

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm Reebok

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng thành viên nhãn hàng REEBOK

Địa điểm:Quận 1, Quận 2, Quận 7, Quận 10, Quận Bình Tân, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức
Thời gian:Từ ngày 10/06/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:4.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không có

Nội dung chương trình:

- Khách hàng đăng kí làm khách hàng thành viên và mua hàng của REEBOK do Công Ty CP TMDV Tổng Hợp Hoàn Vũ phân phối sẽ được ưu đãi như sau: + Khách hàng có doanh thu mua hàng từ 500,000 vnđ/năm trở lên khi mua sản phẩm bất kỳ sẽ được ưu đãi tích lũy 4% giá trị hóa đơn mua hàng vào tài khoản thành viên (1,000 vnđ tương ứng với 1 điểm). + Đối với Khách hàng có doanh thu mua hàng từ 500,000 vnđ/năm khi mua sản phẩm là Quần, Áo sẽ được ưu đãi tích lũy 8% giá trị hóa đơn mua hàng vào tài khoản thành viên (1,000 vnđ tương ứng với 1 điểm). + Khách hàng có doanh thu mua hàng từ 10,000,000 vnđ/năm trở lên khi mua sản phẩm bất kỳ sẽ được ưu đãi tích lũy 6% giá trị hóa đơn mua hàng vào tài khoản thành viên (1,000 vnđ tương ứng với 1 điểm). + Đối với Khách hàng có doanh thu mua hàng từ 10,000,000 vnđ/năm khi mua sản phẩm là Quần, Áo sẽ được ưu đãi tích lũy 12% giá trị hóa đơn mua hàng vào tài khoản thành viên (1,000 vnđ tương ứng với 1 điểm). - Gía trị tích lũy trong tài khoản thành viên của khách sẽ được cộng dồn (1,000 vnđ tương ứng với 1 điểm), khách hàng có thể sử dụng bằng cách trừ trực tiếp vào hóa đơn mua hàng tại REEBOK do Công Ty CP TMDV Tổng Hợp Hoàn Vũ phân phối.

Sản phẩm của Công Ty CP TMDV Tổng Hợp Hoàn Vũ

Sản phẩm liên quan

Ưu đãi thành viên cửa hàng JAJU
Bắt đầu: 09/09/2020
Kết thúc: 30/09/2030
Ưu đãi thành viên JAJU
Bắt đầu: 05/03/2021
Kết thúc: 31/03/2030
HOTLINE
38.239.572