CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SP UP CAO CẤP THÁNG 11

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản: UP CLEAN, UP HEPATIC, UP GUT

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản: UP CLEAN, UP HEPATIC, UP GUT

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các nhà phân phối của công ty (đại lý, farm)

Địa điểm:Quận 2
Thời gian:Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022
Tổng giá trị giải thưởng:600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem nội dung đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UPVN

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572