CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM THUỐC UPVN THÁNG 9

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản: BIOZYME, HC-BIO, LIFE-HC, OXY-BESTOT, POWER PACK, SUPERDINE 99, Zeolite VN, Zeolite Uniaqua, SAPONIN, CERACLEAN

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản: BIOZYME, HC-BIO, LIFE-HC, OXY-BESTOT, POWER PACK, SUPERDINE 99, Zeolite VN, Zeolite Uniaqua, SAPONIN, CERACLEAN

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Các nhà phân phối của công ty (đại lý, farm)

Địa điểm:Quận 2
Thời gian:Từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/09/2022
Tổng giá trị giải thưởng:600.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Vui lòng xem nội dung đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UPVN

Sản phẩm liên quan

Đồng hành cùng người nuôi tôm năm 2022
Bắt đầu: 27/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MÃI QUÝ NĂM 2022
Bắt đầu: 01/04/2022
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MÃI THÁNG 06.2022
Bắt đầu: 29/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022
TÍCH ĐIỂM CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 25/07/2022
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572