CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HỖ TRỢ GIẢM GIÁ TIỀN THUÊ MẶT BẰNG TỪ 19/10/2020 ĐẾN 18/11/2020 CHO KHÁCH THUÊ TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SC VivoCity DO ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID-19

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền thuê mặt bằng tại Trung Tâm Thương Mại SC VivoCity

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Không có

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Khách thuê mặt bằng tại Trung Tâm Thương Mại SC VivoCity

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 18/11/2020
Tổng giá trị giải thưởng:1.653.707.798 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Giảm giá tiền thuê mặt bằng từ 19/10/2020 đến 18/11/2020 cho khách thuê tại Trung Tâm Thương Mại SC VivoCity như danh sách đính kèm

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI VIETSIN

SƯU TẦM MẢNH GHÉP
Bắt đầu: 01/10/2020
Kết thúc: 31/10/2020

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM ANLENE
Bắt đầu: 21/10/2016
Kết thúc: 31/05/2022
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 10/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY
Bắt đầu: 15/11/2016
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572