Chương trình khuyến mại dành cho khách hàng doanh nghiệp hòa mạng thuê bao và đăng ký gói cước

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Thiết bị điện tử viễn thông, Phiếu mua hàng.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ thông tin di động, thiết bị điện tử viễn thông.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng doanh nghiệp của MobiFone bao gồm: doanh nghiệp, tổ chức hoặc cán bộ công nhân viên, người lao động do doanh nghiệp, tổ chức xác nhận tham gia hòa mạng thuê bao.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Mỗi thuê bao thuộc đối tượng của chương trình khuyến mại được nhận ưu đãi 1 lần.

Nội dung chương trình:

1. Nội dung chương trình 1: Khách hàng hòa mạng mới thuê bao trả sau, đăng ký gói cước có cam kết thời gian sử dụng và mức doanh thu phát sinh. 2. Nội dung chương trình 2: Khách hàng hòa mạng mới thuê bao trả sau, đăng ký gói cước theo quy định và mua kèm thiết bị điện tử viễn thông.

Sản phẩm của CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572