Chương trình khuyến khích bán hàng xe CV cuối năm 2021.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu thuộc dòng xe Q-series euro 4, N-series euro 4 và F-series euro 4.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng được hưởng khuyến mại trong thời gian áp dụng chương trình gồm 2 nhóm đối tượng sau: - Khách hàng là tổ chức, cá nhân mua Xe từ Đại lý hoặc nhà môi giới để sử dụng; và - Khách hàng là bên thuê tài chính thuê Xe thông qua hợp đồng mua bán ba bên giữa công ty cho thuê tài chính, Đại lý hoặc nhà môi giới và khách hàng.

Địa điểm:Quận 6
Thời gian:Từ ngày 21/09/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng hưởng khuyến mãi bằng tiền mặt tương ứng với định mức nhiên liệu của từng dòng sản phẩm như bảng bên dưới: Model: QKRFE4 Giá niêm yết: 467,000,000 Định mức(lít/xe): 600 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 10,000,000 Model: QKRFE4A Giá niêm yết: 467,000,000 Định mức(lít/xe): 600 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 10,000,000 Model: QKRHE4 Giá niêm yết: 513,000,000 Định mức(lít/xe): 600 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 10,000,000 Model: QKRHE4A Giá niêm yết: 513,000,000 Định mức(lít/xe): 600 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 10,000,000 Model: NMRHE4 Giá niêm yết: 679,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NMRHE4A Giá niêm yết: 679,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NPRKE4 Giá niêm yết: 705,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NQRLE4 Giá niêm yết: 766,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NQRME4 Giá niêm yết: 812,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NQRHE4 Giá niêm yết: 770,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: FRRHE4 Giá niêm yết: 840.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FRRNE4 Giá niêm yết: 882.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FRRLE4 Giá niêm yết: 849.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVRLE4 Giá niêm yết: 1.299.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVRQE4 Giá niêm yết: 1.339.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVRSE4 Giá niêm yết: 1.366.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVRUE4 Giá niêm yết: 1.380.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVMTE4 Giá niêm yết: 1.660.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVMWE4 Giá niêm yết: 1.710.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVZQE4 Giá niêm yết: 1.790.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000

Nội dung chương trình:

Khách hàng là đối tượng áp dụng khuyến mại trong mục 7 mua Xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu thuộc dòng xe Q-series euro 4, N-series euro 4 và F-series euro 4 trong thời gian áp dụng chương trình sẽ hưởng khuyến mãi bằng tiền mặc tương ứng với định mức nhiên liệu của từng dòng sản phẩm như bảng bên dưới: Model: QKRFE4 Giá niêm yết: 467,000,000 Định mức(lít/xe): 600 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 10,000,000 Model: QKRFE4A Giá niêm yết: 467,000,000 Định mức(lít/xe): 600 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 10,000,000 Model: QKRHE4 Giá niêm yết: 513,000,000 Định mức(lít/xe): 600 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 10,000,000 Model: QKRHE4A Giá niêm yết: 513,000,000 Định mức(lít/xe): 600 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 10,000,000 Model: NMRHE4 Giá niêm yết: 679,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NMRHE4A Giá niêm yết: 679,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NPRKE4 Giá niêm yết: 705,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NQRLE4 Giá niêm yết: 766,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NQRME4 Giá niêm yết: 812,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: NQRHE4 Giá niêm yết: 770,000,000 Định mức(lít/xe): 800 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 13,000,000 Model: FRRHE4 Giá niêm yết: 840.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FRRNE4 Giá niêm yết: 882.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FRRLE4 Giá niêm yết: 849.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVRLE4 Giá niêm yết: 1.299.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVRQE4 Giá niêm yết: 1.339.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVRSE4 Giá niêm yết: 1.366.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVRUE4 Giá niêm yết: 1.380.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVMTE4 Giá niêm yết: 1.660.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVMWE4 Giá niêm yết: 1.710.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000 Model: FVZQE4 Giá niêm yết: 1.790.000.000 Định mức(lít/xe): 1,000 Giá trị khuyến mại ( VNĐ/xe): 16,000,000

Sản phẩm của Xí nghiệp Dịch vụ Ô tô Isuzu An Lạc

Chương trình khuyến khích bán hàng xe LCV cuối năm 2021.
Bắt đầu: 21/09/2021
Kết thúc: 31/12/2021

Sản phẩm liên quan

"Tri ân khách hàng thường xuyên"
Bắt đầu: 09/05/2017
Kết thúc: 30/06/6017
Khuyến mại kinh doanh
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
TẶNG QUÀ CHO KHÁCH HÀNG LÁI THỬ XE
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe phân khối lớn
Bắt đầu: 23/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
HOTLINE
38.239.572