CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN MY MARKET 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tích điểm quy đổi thành tiền để thanh toán khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch My Market.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Hàng hóa tiêu dùng đang được kinh doanh trong khu tự chọn của cửa hàng (không bao gồm các sản phẩm rượu, không khuyến mãi bia hoặc sử dụng bia để khuyến mãi cho người dưới 18 tuổi).

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua sắm trong hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch My Market có thể đăng ký làm thẻ thành viên miễn phí tại quầy dịch vụ.

Địa điểm:Quận 2, Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

- Khách hàng có thể dùng thẻ hoặc đọc số điện thoại để tích lũy điểm khi mua sắm bên trong khu tự chọn tại hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch My Market. - Điểm mua hàng : được quy đổi từ Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn, được tích lũy theo từng hóa đơn và được dùng để xét cấp độ thẻ cũng như xét điều kiện hưởng các quyền lợi chương trình. - Hệ số quy đổi điểm tích lũy như sau: • Cấp độ thẻ Đồng: 100 đồng = 1 điểm • Cấp độ thẻ Bạc : 100 đồng = 1,5 điểm • Cấp độ thẻ Vàng : 100 đồng = 2 điểm - Điểm thưởng: • Cả 3 cấp độ thẻ Đồng, Bạc, Vàng đều có thể gia tăng Điểm tích lũy thông qua việc tham gia các chương trình khuyến mại tặng Điểm thưởng, các chương trình chăm sóc khách hàng của My Market: • Khách hàng Đồng, Bạc, Vàng sẽ được nhân đôi điểm tích lũy vào thứ 6 hàng tuần. - Thẻ được phân loại: • Cấp độ thẻ Đồng: Khách hàng mới mở thẻ • Cấp độ thẻ Bạc: Khách hàng mua hàng có tổng các hóa đơn đạt đủ 20.000.000 đồng • Cấp độ thẻ Vàng: Khách hàng mua hàng có tổng các hóa đơn đạt đủ 40.000.000 đồng - Khách hàng Bạc muốn duy trì cấp độ thẻ Bạc trong năm 2023 cần có Tổng giá trị mua hàng đạt 12 triệu đồng trở lên trong 6 tháng liên tiếp trong năm 2022. - Khách hàng Vàng muốn duy trì cấp độ thẻ Vàng trong năm 2023 cần có Tổng giá trị mua hàng đạt 18 triệu đồng trở lên trong 6 tháng liên tiếp trong năm 2022. - Việc xét duyệt khách hàng hạ xuống cấp độ thẻ liền kề sẽ được thực hiện tự động nếu khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện Tổng giá trị mua hàng như trên. - Khách hàng Đồng, Bạc, Vàng có thể dùng Điểm tích lũy giảm trực tiếp vào hóa đơn với mức quy đổi 1 đồng mỗi khi tích lũy được 1 điểm tại Quầy thu ngân.

Nội dung chương trình:

- Khách hàng có thể dùng thẻ hoặc đọc số điện thoại để tích lũy điểm khi mua sắm bên trong khu tự chọn tại hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch My Market. - Điểm mua hàng : được quy đổi từ Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn, được tích lũy theo từng hóa đơn và được dùng để xét cấp độ thẻ cũng như xét điều kiện hưởng các quyền lợi chương trình. - Hệ số quy đổi điểm tích lũy như sau: • Cấp độ thẻ Đồng: 100 đồng = 1 điểm • Cấp độ thẻ Bạc : 100 đồng = 1,5 điểm • Cấp độ thẻ Vàng : 100 đồng = 2 điểm - Điểm thưởng: • Cả 3 cấp độ thẻ Đồng, Bạc, Vàng đều có thể gia tăng Điểm tích lũy thông qua việc tham gia các chương trình khuyến mại tặng Điểm thưởng, các chương trình chăm sóc khách hàng của My Market: • Khách hàng Đồng, Bạc, Vàng sẽ được nhân đôi điểm tích lũy vào thứ 6 hàng tuần. - Thẻ được phân loại: • Cấp độ thẻ Đồng: Khách hàng mới mở thẻ • Cấp độ thẻ Bạc: Khách hàng mua hàng có tổng các hóa đơn đạt đủ 20.000.000 đồng • Cấp độ thẻ Vàng: Khách hàng mua hàng có tổng các hóa đơn đạt đủ 40.000.000 đồng - Khách hàng Bạc muốn duy trì cấp độ thẻ Bạc trong năm 2023 cần có Tổng giá trị mua hàng đạt 12 triệu đồng trở lên trong 6 tháng liên tiếp trong năm 2022. - Khách hàng Vàng muốn duy trì cấp độ thẻ Vàng trong năm 2023 cần có Tổng giá trị mua hàng đạt 18 triệu đồng trở lên trong 6 tháng liên tiếp trong năm 2022. - Việc xét duyệt khách hàng hạ xuống cấp độ thẻ liền kề sẽ được thực hiện tự động nếu khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện Tổng giá trị mua hàng như trên. - Khách hàng Đồng, Bạc, Vàng có thể dùng Điểm tích lũy giảm trực tiếp vào hóa đơn với mức quy đổi 1 đồng mỗi khi tích lũy được 1 điểm tại Quầy thu ngân.

Sản phẩm của Công ty TNHH Một Thành Viên Sân Mây

Sản phẩm liên quan

Tích điểm cho Khách Hàng Thân Thiết
Bắt đầu: 08/07/2016
Kết thúc: 08/07/2050
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON
Bắt đầu: 20/12/2016
Kết thúc: 20/12/2106
MÓN QUÀ TRAO ĐI - YÊU THƯƠNG GỬI TRỌN
Bắt đầu: 03/03/2017
Kết thúc: 12/03/3017
HOTLINE
38.239.572