CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI 2022

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Các dịch vụ, quyền lợi cho Hội viên theo quy định của từng hạng thẻ.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ Bảo dưỡng/Sửa chữa tại Công Ty Cổ Phần Ô Tô Gia Định

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Hội viên sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/Sửa chữa tại Công ty CP Ô Tô Gia Định và Đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc.

Địa điểm:Quận 6, Quận Gò Vấp
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:3.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Đăng kí Hội viên và quy định tích điểm chương trình Hội viên Hyundai 2022: -Các cá nhân/Tổ chức sở hữu xe ôtô Hyundai khi sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/sửa chữa tại Đại lý Hyudai Gia Định và đăng ký tham gia chương trình tại Đại lý sẽ được cấp Mã số hội viên và tài khoản hội viên HẠNG TIÊU CHUẨN và được gọi là Hội viên. Hội viên sẽ được lên hạng thẻ khi đủ điều kiện của Hyundai. -Hội viên có quyền tới bất cứ Đại lý nào thuộc hệ thống để đăng kí cũng như sử dụng các quyền lợi trong phạm vi mà Hội viên được hưởng. -Mỗi tài khoản Hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe đăng kí tham gia chương trình sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản Hội viên độc lập với nhau. -Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng/sửa chữa tại Đại lý hoặc tham gia các chương trình tặng điểm, tài khoản Hội viên sẽ được tích một số điểm theo % trên số tiền chi trả trên 1 lần sử dụng dịch vụ theo hệ số tương ứng gọi là Điểm tích lũy -Bảng hệ số tích điểm: + HẠNG STANDARD/TIÊU CHUẨN: 2% + HẠNG GOLD/VÀNG: 3% + HẠNG PLATINUM/BẠCH KIM: 5% -Điểm cuối cùng sau khi nhân hệ số tích điểm gọi là Điểm tiêu dùng. Chức năng điểm tiêu dùng: để tiêu dùng/chi trả khi Hội viên sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần sử dụng dịch vụ kế tiếp. Điểm có thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày phát sinh điểm. Điểm tiêu dùng không thể quy ra tiền mặt/chuyển khoản hay hoặc bán/chuyển nhượng cho người khác - Nguyên tắc đổi điểm: 1 điểm tiêu dùng = 1 Việt Nam đồng - Điểm tiêu dùng được tích từ các chương trình tặng điểm hoặc tích lũy từ hoạt động sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/ Sửa chữa tại Đại lý (theo hệ số tích điểm sử dụng dịch vụ) 2. Xét hạng hội viên - Điểm tích lũy được còn có chức năng để tính xét hạng gọi là điểm tích lũy xét hạng - Điểm tích lũy xếp Hạng: được sử dụng để phân Hạng Hội viên theo 3 hạng: Hội viên Standard/Tiêu Chuẩn; Hội viên Gold/Vàng; Hội viên Platinum/Bạch Kim. Mức phân hạng này dựa vào việc đáp ứng cả hai tiêu chuẩn đồng thời: Lượt dịch vụ của xe trong kỳ xét hạng (lượt) và Số tiền chi trả dịch vụ/ kỳ xét hạng (triệu VNĐ). Mức phân hạng dựa vào việc đáp ứng đồng thời hai tiêu chí như chi tiết chương trình khuyến mãi đính kèm. 3. Ưu đãi và quyền lợi dành cho hội viên: Chi tiết theo nội dung khuyến mãi đính kèm 4. Chấm dứt tài khoản Hội viên: Tài khoản Hội viên sẽ chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau: - Hội viên tự nguyện rút không tham gia chương trình - Hội viên bán/chuyển nhượng xe sang chủ sở hữu khác - Hội viên vi phạm điều lệ chương trình: + Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên. + Có những hành động gian lận hoặc gây thiệt hại về tài chính, dữ liệu, hình ảnh, thương hiệu cho Chương trình, HTV, Đại lý hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình. + Có những hành động khác mà HTV cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.

Nội dung chương trình:

1. Đăng kí Hội viên và quy định tích điểm chương trình Hội viên Hyundai 2022: -Các cá nhân/Tổ chức sở hữu xe ôtô Hyundai khi sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/sửa chữa tại Đại lý Hyudai Gia Định và đăng ký tham gia chương trình tại Đại lý sẽ được cấp Mã số hội viên và tài khoản hội viên HẠNG TIÊU CHUẨN và được gọi là Hội viên. Hội viên sẽ được lên hạng thẻ khi đủ điều kiện của Hyundai. -Hội viên có quyền tới bất cứ Đại lý nào thuộc hệ thống để đăng kí cũng như sử dụng các quyền lợi trong phạm vi mà Hội viên được hưởng. -Mỗi tài khoản Hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe đăng kí tham gia chương trình sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản Hội viên độc lập với nhau. -Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng/sửa chữa tại Đại lý hoặc tham gia các chương trình tặng điểm, tài khoản Hội viên sẽ được tích một số điểm theo % trên số tiền chi trả trên 1 lần sử dụng dịch vụ theo hệ số tương ứng gọi là Điểm tích lũy -Bảng hệ số tích điểm: + HẠNG STANDARD/TIÊU CHUẨN: 2% + HẠNG GOLD/VÀNG: 3% + HẠNG PLATINUM/BẠCH KIM: 5% -Điểm cuối cùng sau khi nhân hệ số tích điểm gọi là Điểm tiêu dùng. Chức năng điểm tiêu dùng: để tiêu dùng/chi trả khi Hội viên sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần sử dụng dịch vụ kế tiếp. Điểm có thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày phát sinh điểm. Điểm tiêu dùng không thể quy ra tiền mặt/chuyển khoản hay hoặc bán/chuyển nhượng cho người khác - Nguyên tắc đổi điểm: 1 điểm tiêu dùng = 1 Việt Nam đồng - Điểm tiêu dùng được tích từ các chương trình tặng điểm hoặc tích lũy từ hoạt động sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/ Sửa chữa tại Đại lý (theo hệ số tích điểm sử dụng dịch vụ) 2. Xét hạng hội viên - Điểm tích lũy được còn có chức năng để tính xét hạng gọi là điểm tích lũy xét hạng - Điểm tích lũy xếp Hạng: được sử dụng để phân Hạng Hội viên theo 3 hạng: Hội viên Standard/Tiêu Chuẩn; Hội viên Gold/Vàng; Hội viên Platinum/Bạch Kim. Mức phân hạng này dựa vào việc đáp ứng cả hai tiêu chuẩn đồng thời: Lượt dịch vụ của xe trong kỳ xét hạng (lượt) và Số tiền chi trả dịch vụ/ kỳ xét hạng (triệu VNĐ). Mức phân hạng dựa vào việc đáp ứng đồng thời hai tiêu chí như chi tiết chương trình khuyến mãi đính kèm. 3. Ưu đãi và quyền lợi dành cho hội viên: Chi tiết theo nội dung khuyến mãi đính kèm 4. Chấm dứt tài khoản Hội viên: Tài khoản Hội viên sẽ chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau: - Hội viên tự nguyện rút không tham gia chương trình - Hội viên bán/chuyển nhượng xe sang chủ sở hữu khác - Hội viên vi phạm điều lệ chương trình: + Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên. + Có những hành động gian lận hoặc gây thiệt hại về tài chính, dữ liệu, hình ảnh, thương hiệu cho Chương trình, HTV, Đại lý hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình. + Có những hành động khác mà HTV cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Ô Tô Gia Định

QUÀ TẶNG KHI MUA XE HYUNDAI
Bắt đầu: 21/09/2021
Kết thúc: 31/12/2023

Sản phẩm liên quan

"Tri ân khách hàng thường xuyên"
Bắt đầu: 09/05/2017
Kết thúc: 30/06/6017
THẺ VIP KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 19/01/2021
Kết thúc: 31/12/2023
QUÀ TẶNG KHI MUA XE HYUNDAI
Bắt đầu: 21/09/2021
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI
Bắt đầu: 08/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
TẶNG 2 CÁI GỐI KHI MUA TẤM TRẢI SÀN XE Ô TÔ
Bắt đầu: 07/04/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572