Chương trình hỗ trợ tiền mặt tương ứng với đinh mức nhiên liệu lên tới 1000 lít dầu cho khách hàng mua xe tải nhãn hiệu Isuzu

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xe ô tô tải hiệu Isuzu QKRF: Giá bán 467.000.000 (Bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu QKRFA: Giá bán 467.000.000 (Bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu QKRH: Giá bán 513.000.000 (Năm trăm mười ba triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu QKRHA: Giá bán 513.000.000 (Năm trăm mười ba triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu NMRH: Giá bán 679.000.000 (Sáu trăm bảy mươi chín triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu NMRHA: Giá bán 679.000.000 (Sáu trăm bảy mươi chín triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu NPRK: Giá bán 705.000.000 (Bảy trăm lẻ năm triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu NQRH: Giá bán 770.000.000 (Bảy trăm bảy mươi triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu NQRL: Giá bán 766.000.000 (Bảy trăm sáu mươi sáu triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu NQRM: Giá bán 812.000.000 (Tám trăm mười hai triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu NQRH: Giá bán 770.000.000 (Bảy trăm bảy mươi triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu FRRN: Giá bán 882.000.000 (Tám trăm tám mươi hai mươi triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu FRRL: Giá bán 849.000.000 (Tám trăm bốn mươi chín triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu FVRL: Giá bán 1.299.000.000 (Một tỷ hai trăm chín mươi chín triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu FVRQ: Giá bán 1.339.000.000 (Một tỷ ba trăm ba mươi chín triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu FVRS: Giá bán 1.366.000.000 (Một tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu FVRU: Giá bán 1.380.000.000 (Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu FVMT: Giá bán 1.660.000.000 (Một tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu FVMW: Giá bán 1.710.000.000 (Một tỷ bảy trăm mười triệu đồng) Xe ô tô tải hiệu Isuzu FVZQ: Giá bán 1.790.000.000 (Một tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng được hưởng khuyến mại trong thời gian áp dụng chương trình gồm 2 nhóm đối tượng sau: - Khách hàng là tổ chức, cá nhân mua Xe từ Đại lý hoặc nhà môi giới để sử dụng; - Khách hàng là bên thuê tài chính thuê Xe thông qua hợp đồng mua bán ba bên giữa công ty cho thuê tài chính, Đại lý hoặc nhà môi giới và khách hàng.

Địa điểm:Quận 12
Thời gian:Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:10.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tặng tiền mặt khi mua hàng hóa dịch vụ khuyến mãi như sau: - QKRF: Tặng phí nhiên liệu (10.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 600 lít - QKRFA: Tặng phí nhiên liệu (10.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 600 lít - QKRH: Tặng phí nhiên liệu (10.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 600 lít - QKRHA: Tặng phí nhiên liệu (10.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 600 lít - NMRH: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NMRHA: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NPRK: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NQRL: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NQRM: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NQRH: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - FRRN: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FRRL: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVRL: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVRQ: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVRS: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVRU: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVMT: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVMW: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVZQ: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít

Nội dung chương trình:

Khách hàng là đối tượng áp dụng khuyến mại trong mục 7 mua Xe ô tô tải nhãn hiệu Isuzu thuộc dòng xe Q-series euro 4, N-series euro 4 và F-series euro 4 trong thời gian áp dụng chương trình sẽ hưởng khuyến mãi bằng tiền mặt tương ứng với định mức nhiên liệu của từng dòng sản phẩm như bên dưới: - QKRF giá trị 467.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (10.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 600 lít - QKRFA giá trị 467.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (10.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 600 lít - QKRH giá trị 513.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (10.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 600 lít - QKRHA giá trị 513.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (10.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 600 lít - NMRH giá trị 679.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NMRHA giá trị 679.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NPRK giá trị 705.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NQRL giá trị 766.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NQRM giá trị 812.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - NQRH giá trị 770.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (13.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 800 lít - FRRN giá trị 882.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FRRL giá trị 849.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVRL giá trị 1.299.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVRQ giá trị 1.339.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVRS giá trị 1.366.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVRU giá trị 1.380.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVMT giá trị 1.660.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVMW giá trị 1.710.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít - FVZQ giá trị 1.790.000.000 VND: Tặng phí nhiên liệu (16.000.000 VND/xe) tương ứng định mức nhiên liệu 1000 lít

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka

Sản phẩm liên quan

"Tri ân khách hàng thường xuyên"
Bắt đầu: 09/05/2017
Kết thúc: 30/06/6017
Khuyến mại kinh doanh
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
TẶNG QUÀ CHO KHÁCH HÀNG LÁI THỬ XE
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe phân khối lớn
Bắt đầu: 23/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
HOTLINE
38.239.572