Chương trình hỗ trợ tiền mặt tương ứng một phần lệ phí đăng ký xe cho khách hàng mua Xe ô tô tải (pick up cabin kép) nhãn hiệu Isuzu thuộc dòng xe D-max và xe ô tô con nhãn hiệu Isuzu thuộc dòng xe MuX

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tiền mặt

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xe ô tô bán tải hiệu Isuzu Dmax Prestige số sàn 1 cầu: Giá bán 630.000.000 (sáu trăm ba mươi triệu) Xe ô tô bán tải hiệu Isuzu Dmax Prestige số tự động 1 cầu: GIá bán 650.000.000 (sáu trăm năm mươi triệu) Xe ô tô bán tải hiệu Isuzu Dmax Type Z số tự động 2 cầu: GIá bán 850.000.000 (tám trăm năm mươi triệu) Xe ô tô 7 chỗ hiệu Isuzu Mux B7 số sàn 1 cầu: Giá bán 799.000.000 (bảy trăm chín mươi chín triệu) Xe ô tô con 7 chỗ hiệu Isuzu Mux Prestige số tự động 1 cầu: Giá bán 949.000.000 (chín trăm bốn mươi chín triệu) Xe ô tô con 7 chỗ hiệu Isuzu Mux B7 Plus số tự động 1 cầu: Giá bán 859.000.000 (tám trăm năm mươi chín triệu)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng được hưởng khuyến mại trong thời gian áp dụng chương trình gồm 2 nhóm đối tượng sau: - Khách hàng là tổ chức, cá nhân mua Xe từ Đại lý ủy quyền chính thức hoặc nhà môi giới để sử dụng; và - Khách hàng là bên thuê tài chính thuê Xe thông qua hợp đồng mua bán ba bên giữa công ty cho thuê tài chính, Đại lý hoặc nhà môi giới và khách hàng.

Địa điểm:Quận 12
Thời gian:Từ ngày 18/09/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Tặng tiền mặt khi mua hàng hóa dịch vụ khuyến mãi của từng dòng sản phẩm như sau: - Xe ô tô bán tải hiệu Isuzu Dmax Prestige số sàn 1 cầu: tặng tiền mặt 30.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô bán tải hiệu Isuzu Dmax Prestige số tự động 1 cầu: tặng tiền mặt 20.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô bán tải hiệu Isuzu Dmax Type Z số tự động 2 cầu: tặng tiền mặt 20.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô 7 chỗ hiệu Isuzu Mux B7 số sàn 1 cầu: tặng tiền mặt 40.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô con 7 chỗ hiệu Isuzu Mux Prestige số tự động 1 cầu: tặng tiền mặt 20.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô con 7 chỗ hiệu Isuzu Mux B7 Plus số tự động 1 cầu: tặng tiền mặt 20.000.000 VNĐ/xe

Nội dung chương trình:

Khách hàng là đối tượng áp dụng khuyến mại trong mục 7 khi mua Xe ô tô tải (pick up cabin kép) nhãn hiệu Isuzu thuộc dòng xe D-max và xe ô tô con nhãn hiệu Isuzu thuộc dòng xe mu-X trong thời gian áp dụng chương trình sẽ hưởng khuyến mãi bằng tiền mặt tương ứng với từng dòng sản phẩm như sau: - Xe ô tô bán tải hiệu Isuzu Dmax Prestige số sàn 1 cầu: tặng tiền mặt 30.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô bán tải hiệu Isuzu Dmax Prestige số tự động 1 cầu: tặng tiền mặt 20.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô bán tải hiệu Isuzu Dmax Type Z số tự động 2 cầu: tặng tiền mặt 20.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô 7 chỗ hiệu Isuzu Mux B7 số sàn 1 cầu: tặng tiền mặt 40.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô con 7 chỗ hiệu Isuzu Mux Prestige số tự động 1 cầu: tặng tiền mặt 20.000.000 VNĐ/xe - Xe ô tô con 7 chỗ hiệu Isuzu Mux B7 Plus số tự động 1 cầu: tặng tiền mặt 20.000.000 VNĐ/xe

Sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka

Sản phẩm liên quan

"Tri ân khách hàng thường xuyên"
Bắt đầu: 09/05/2017
Kết thúc: 30/06/6017
Khuyến mại kinh doanh
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
TẶNG QUÀ CHO KHÁCH HÀNG LÁI THỬ XE
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe phân khối lớn
Bắt đầu: 23/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
HOTLINE
38.239.572