Chương trình chúc mừng ngày thành lập doanh nghiệp năm 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Hoa tươi.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Dịch vụ viễn thông thông tin di động.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Là khách hàng thường xuyên của MobiFone gồm doanh nghiệp, tổ chức đứng tên trên hợp đồng.

Địa điểm:Tất cả quận/huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
Tổng giá trị giải thưởng:5.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

không

Nội dung chương trình:

Thực hiện chúc mừng ngày thành lập doanh nghiệp như sau: - Doanh nghiệp có từ 2 thuê bao và có doanh thu cước bình quân từ 2.000.000đồng/tháng: tặng 01 chậu hoa giá trị từ 700.000 đồng/doanh nghiệp.

Sản phẩm của CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2

Sản phẩm liên quan

Tặng Điểm thưởng GrabRewards
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2025
HOTLINE
38.239.572