Chính sách ưu đãi 20% học online T8/2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Không có.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khóa học tiếng Anh.

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đăng ký khóa học tiếng Anh.

Địa điểm:Quận 1
Thời gian:Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 30/09/2021
Tổng giá trị giải thưởng:70.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có.

Nội dung chương trình:

1/ Hình thức dạy học trực tuyến online bằng Google Meet từ ngày 10/05/2021 đến khi có thông báo mới của Sở Giáo Dục và thu học phí chuyển khoản online. 2/ Thời gian áp dụng chương trình ưu đãi: Từ ngày 07/08/2021 đến ngày 30/09/2021. 3/ Số lượng ưu đãi: Không giới hạn 4/ Khi khách hàng đăng ký khóa học tại YOLA sẽ được ưu đãi 20% trên tổng giá trị đăng ký khóa học. 5/ Giá trị khóa học: Dao động từ 6,160,000 VNĐ đến 28,800,000 VNĐ tùy theo khóa học. Tổng giá trị ưu đãi sau cùng không vượt quá 49% trên tổng giá trị mua hàng. Đính kèm là học phí của từng khóa học.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Giáo dục YOLA

Ưu đãi giảm 10% cho khóa học online 2021
Bắt đầu: 15/09/2021
Kết thúc: 31/10/2021
Ưu đãi Customer Referral 2021
Bắt đầu: 16/09/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Ưu đãi giảm 40% cho khóa học IELTS online 2021
Bắt đầu: 17/09/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Ưu đãi cho khách hàng Tháng 10.2021
Bắt đầu: 05/10/2021
Kết thúc: 31/10/2021
Ưu đãi khách hàng tháng 10.2021
Bắt đầu: 15/10/2021
Kết thúc: 31/10/2021

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572