Chào Xuân Mới Đón Quà Nhiều

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Nón Bảo Hiểm Ba Lô Lịch Bàn Lịch Tuần Lịch Tháng

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Xe Honda, Xe Yamaha

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Tất cả các khách hàng tới mua xe và phu tùng, sửa chữa bảo dưỡng tại cửa hàng

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:121.087.104 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Nón Bảo Hiểm: 300 * 42000 = 12.600.000 Ba Lô : 300 * 90.000 = 27.000.000 Lịch Bàn: 621 * 17.000 = 10.557.000 Lịch Tuần: 1550 * 13.300 = 20.615.000 Lịch Tháng : 2482 * 20.272 = 50. 315.104

Nội dung chương trình:

Khách hàng tới mua xe tại cửa hàng được tặng 01 Nón bảo Hiểm , 01 ba Lô, 01 cuốn Lịch bàn Khách hàng tới sửa chữa tại cửa hàng được tặng 01 cuốn lich tuần hoặc 01 Cuốc Lịch Tháng hoặc 01 cuốn lịch bàn

Sản phẩm của Chi Nhánh TP.Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Hòa Bình Minh

Sản phẩm liên quan

"Tri ân khách hàng thường xuyên"
Bắt đầu: 09/05/2017
Kết thúc: 30/06/6017
THẺ HỘI VIÊN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 17/09/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TÍCH LUỸ ĐIỂM LẤY QUÀ 2019 - 2020
Bắt đầu: 01/10/2019
Kết thúc: 30/09/2020
QUÀ TẶNG THEO XE
Bắt đầu: 20/11/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572