Thời trang

Tích lũy điểm thưởng L.POINT sau mỗi lần mua hàng
Bắt đầu: 05/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
LAKA - Bộ 02 ví và thắt lưng vân đà điểu
Bắt đầu: 03/05/2018
Kết thúc: 03/05/2019
LAKA - Bộ 07 quần legging nữ.
Bắt đầu: 04/05/2018
Kết thúc: 04/05/2019
LAKA - Bộ 02 đôi giày lười da thật.
Bắt đầu: 08/05/2018
Kết thúc: 08/05/2019
Tặng quà khi mua đồng hồ thời trang FNGEEN (nam)
Bắt đầu: 09/05/2018
Kết thúc: 09/05/2019
Tặng quà khi mua đồng hồ thời trang FNGEEN (nữ)
Bắt đầu: 09/05/2018
Kết thúc: 09/05/2019
LAKA - Bộ 02 đôi giày lười da thật.
Bắt đầu: 15/05/2018
Kết thúc: 15/05/2019
LAKA - Bộ 02 đôi giày lười da thật.
Bắt đầu: 19/05/2018
Kết thúc: 19/05/2019
LAKA - Bộ 07 quần legging nữ.
Bắt đầu: 19/05/2018
Kết thúc: 19/05/2019
HOTLINE
38.239.572