Sản phẩm nội thất (Giường tủ, bàn, ghế…)

IXINA CLUB NĂM 2020
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Ưu đãi Rewards+ dành cho Khách hàng Saigon Centre
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Chương trình Chăm sóc khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
BỮA TIỆC ĂN TỐI CÙNG BẾP IXINA NĂM 2020
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG SINH NHẬT KHÁCH HÀNG NĂM 2020
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
Mua giường xếp tặng gối cao su
Bắt đầu: 09/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572