Phương tiện vận tải, ô tô, xe máy

"Tri ân khách hàng thường xuyên"
Bắt đầu: 09/05/2017
Kết thúc: 30/06/6017
THẺ VIP KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 19/01/2021
Kết thúc: 31/12/2023
QUÀ TẶNG KHI MUA XE HYUNDAI
Bắt đầu: 21/09/2021
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI 2022
Bắt đầu: 01/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI
Bắt đầu: 08/01/2022
Kết thúc: 31/12/2023
TẶNG 2 CÁI GỐI KHI MUA VÀNH XE Ô TÔ KHÔNG LỐP HIỆU LENSO
Bắt đầu: 07/04/2022
Kết thúc: 31/12/2023
TẶNG 2 CÁI GỐI KHI MUA TẤM TRẢI SÀN XE Ô TÔ
Bắt đầu: 07/04/2022
Kết thúc: 31/12/2023
MUA XE TẶNG COUPON MUA HÀNG, SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Bắt đầu: 09/09/2022
Kết thúc: 31/12/2023
HOTLINE
38.239.572