Phương tiện vận tải, ô tô, xe máy

"Tri ân khách hàng thường xuyên"
Bắt đầu: 09/05/2017
Kết thúc: 30/06/6017
Chương trình hỗ trợ khách hàng mua xe phân khối lớn
Bắt đầu: 23/01/2020
Kết thúc: 31/03/2022
THẺ VIP KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
Bắt đầu: 19/01/2021
Kết thúc: 31/12/2023
TẶNG 2 CÁI GỐI KHI MUA VÀNH XE Ô TÔ KHÔNG LỐP HIỆU LENSO
Bắt đầu: 01/03/2021
Kết thúc: 31/03/2022
TẶNG BỌC VÔ LĂNG KHI MUA THANH GIẰNG HIỆU ULTRA RACING
Bắt đầu: 01/03/2021
Kết thúc: 31/03/2022
Tặng gói khuyến mại theo xe
Bắt đầu: 25/03/2021
Kết thúc: 25/03/2022
Chương trình Thẻ hội viên Hyundai - Nhân đôi gắn kết
Bắt đầu: 08/04/2021
Kết thúc: 31/12/2022
SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 2021
Bắt đầu: 19/04/2021
Kết thúc: 19/04/2022
Chương trình khách hàng thường xuyên “Membership”
Bắt đầu: 01/06/2021
Kết thúc: 31/03/2022
HOTLINE
38.239.572