Hoạt động vui chơi, giải trí

Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 03/11/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 13/12/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Thẻ khách hàng thân thiết Nkid Family
Bắt đầu: 19/01/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling cho khách hàng
Bắt đầu: 09/10/2019
Kết thúc: 31/12/2022
MIỄN PHÍ NGƯỜI LỚN TUỔI, TRẺ EM VÀ KHUYẾT TẬT
Bắt đầu: 31/10/2019
Kết thúc: 31/12/2021
Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 09/01/2020
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử, vé vào cổng Kidszone
Bắt đầu: 14/01/2020
Kết thúc: 31/12/2022
KHUYẾN MẠI XU TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
Bắt đầu: 14/01/2020
Kết thúc: 31/12/2022
HOTLINE
38.239.572