Hoạt động vui chơi, giải trí

Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 03/11/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 03/11/2017
Kết thúc: 31/12/2020
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 13/12/2017
Kết thúc: 31/12/2022
Thẻ khách hàng thân thiết Nkid Family
Bắt đầu: 19/01/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling và xu trò chơi điện tử
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Khuyến mại bowling cho khách hàng thường xuyên
Bắt đầu: 10/02/2018
Kết thúc: 31/12/2022
Thẻ Thành Viên SnowTown
Bắt đầu: 22/02/2018
Kết thúc: 01/01/2021
THỬ THÁCH 100
Bắt đầu: 25/01/2019
Kết thúc: 29/02/2020
Chương trình khách hàng thân thiết của 123Phim
Bắt đầu: 01/06/2019
Kết thúc: 31/12/2020
Săn điểm thưởng
Bắt đầu: 29/06/2019
Kết thúc: 27/06/2020
HOTLINE
38.239.572