Dịch vụ vận tải

Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết SNP – 2019
Bắt đầu: 15/04/2019
Kết thúc: 15/04/2020
TÍCH LUỸ ĐIỂM LẤY QUÀ 2019 - 2020
Bắt đầu: 01/10/2019
Kết thúc: 30/09/2020
ĐẶT VÉ MÁY BAY NHẬN NGAY PHIẾU QUÀ TẶNG
Bắt đầu: 08/10/2019
Kết thúc: 29/02/2020
Chương trình khuyến mãi chăm sóc xe đón xuân.
Bắt đầu: 21/11/2019
Kết thúc: 31/03/2020
Đổi Voucher sử dụng dịch vụ vận chuyển của AhaMove
Bắt đầu: 30/11/2019
Kết thúc: 30/06/2020
CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG SINH NHẬT KHÁCH HÀNG NĂM 2020
Bắt đầu: 01/01/2020
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572