Dịch vụ vận tải

Tặng Điểm thưởng GrabRewards
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Tặng voucher giấy có mã giảm giá cho người tiêu dùng
Bắt đầu: 22/12/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Trải nghiệm allKET miễn phí – dành cho các gian hàng
Bắt đầu: 22/12/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Tăng trưởng đơn hàng cùng AhaMove 2021
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 30/06/2021
Phát hành thẻ khách hàng
Bắt đầu: 01/01/2021
Kết thúc: 31/12/2021
Tặng mã khuyến mại dùng thử cho khách hàng mới
Bắt đầu: 02/01/2021
Kết thúc: 30/06/2021
HOTLINE
38.239.572