Dịch vụ thông tin và truyền thông

Tặng Điểm thưởng GrabRewards
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2022
Hàng mẫu không thu tiền
Bắt đầu: 10/01/2021
Kết thúc: 31/12/2022
Chương trình thiết lập quan hệ với doanh nghiệp
Bắt đầu: 16/01/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Quà tặng cho khách hàng đăng ký gói thoại, Data dài kỳ
Bắt đầu: 16/06/2022
Kết thúc: 30/09/2022
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NĂM 2022
Bắt đầu: 21/06/2022
Kết thúc: 31/12/2022
Chính sách phát triển và tri ân khách hàng tại TP.HCM
Bắt đầu: 01/07/2022
Kết thúc: 30/09/2022
Chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 01/07/2022
Kết thúc: 30/06/2023
Chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết
Bắt đầu: 01/07/2022
Kết thúc: 30/06/2023
Giới thiệu ngay, quà liền tay
Bắt đầu: 01/07/2022
Kết thúc: 30/09/2022
Tiền di động - Cộng ưu đãi
Bắt đầu: 01/07/2022
Kết thúc: 30/09/2022
HOTLINE
38.239.572