Dịch vụ thông tin và truyền thông

Tặng Điểm thưởng GrabRewards
Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2021
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI KYZPRO MOBILE
Bắt đầu: 10/12/2020
Kết thúc: 31/03/2021
“FPT tặng máy chủ, khuyến mại đồng hồ”
Bắt đầu: 15/12/2020
Kết thúc: 31/03/2021
CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, MUA GÓI CƯỚC TẶNG QUÀ
Bắt đầu: 15/12/2020
Kết thúc: 31/01/2021
Trải nghiệm allKET miễn phí – dành cho các gian hàng
Bắt đầu: 22/12/2020
Kết thúc: 31/12/2021
Tặng voucher giấy có mã giảm giá cho người tiêu dùng
Bắt đầu: 22/12/2020
Kết thúc: 31/12/2021
HOTLINE
38.239.572