Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Địa chỉ:Lô I -11 Khu Công Nghệ Cao, Đường D2, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Webite:
Điện thoại:
Email:promo.licence.samsung@gmail.com

Sản phẩm của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107

Doanh nghiệp cùng nhóm ngành

HOTLINE
38.239.572