QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHUYẾN MẠI - NGHỊ ĐỊNH 81/2018/NĐ-CP

Kính gửi Quý Thương nhân.
Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định 81/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2018. Trong đó, Nghị định 81/2018/NĐ-CP có quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại. Do đó, để thực hiện khuyến mại đúng quy định, kính đề nghị Quý Thương nhân đọc và tìm hiểu Nghị định để thực hiện đúng quy định. Trân trọng./.
Tải Nghị định 81/2018/NĐ-CP: click vào đây

Bài viết liên quan

HOTLINE
38.239.572