Thủ tục Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Cơ quan thống kê
Sở Công Thương
Lĩnh vực
Dịch vụ thương mại
Trình tự
Bước 1: Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hàng hóa gồm: "điện sinh hoạt, nước sạch sinh hoạt, truyền hình trả tiền, thuê bao điện thoại cố định, thuê bao di động trả sau, kết nối internet, vận chuyển hành khách đường hàng không, vận chuyển hành khách đường sắt, mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp" chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ (chỉ nộp bổ sung những hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ). Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương xem xét và thông báo về việc chấp thuận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh; Trường hợp không chấp thuận Đăng ký, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh.
Cách thức
Trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện.
Hồ sơ
a. Thành phần hồ sơ (Điều 15 - Nghị định 99/2011/-NĐ-CP): Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp sau: Khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Thủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thực hiện như đăng ký lần đầu, hồ sơ gồm:
 1. Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Phụ lục Thông tư 10/2013/TT-BCT);
 2. Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Công Thương xem xét và thông báo về việc chấp thuận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Cơ quan thực hiện
Sở Công Thương TP.HCM.
Đối tượng
Tổ chức, cá nhân
Hoàn thành mẫu đơn
- Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Phụ lục – Thông tư 10/2013/TT-BCT);
Phí, lệ phí
Không
Kết quả
- Văn bản chấp thuận Đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung hoặc văn bản từ chối
yêu cầu
Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: - Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12. - Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.
Cơ sở pháp lý
- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2010 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của  Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hành hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
- Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Thông tin liên hệ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương (Số 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM), từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00).
Đính kèm

Bài viết liên quan