YOLA Tết 2

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

- Khóa học NEW SAT I Foundation 16.400.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học NEW SAT I Standard 17.000.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học NEW SAT I Intermediate 17.000.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học NEW SAT I Advanced 14.000.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL Entry 7.150.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL Foundation 10.900.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 60 11.900.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 70 12.650.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 80 13.100.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 90 12.650.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 100 12.650.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS Entry 8.050.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS Foundation 13.600.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS 5.5-6.0 14.000.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS 6.5-7.0 14.400.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS Advanced 14.400.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học YOUNG PIONEERS 1 10.300.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học YOUNG PIONEERS 2 10.300.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học YOUNG PIONEERS 3 8.300.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học YOUNG PIONEERS 4 8.300.000 đ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

- Khóa học NEW SAT I Foundation 16.400.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học NEW SAT I Standard 17.000.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học NEW SAT I Intermediate 17.000.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học NEW SAT I Advanced 14.000.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL Entry 7.150.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL Foundation 10.900.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 60 11.900.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 70 12.650.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 80 13.100.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 90 12.650.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học TOEFL 100 12.650.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS Entry 8.050.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS Foundation 13.600.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS 5.5-6.0 14.000.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS 6.5-7.0 14.400.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học IELTS Advanced 14.400.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học YOUNG PIONEERS 1 10.300.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học YOUNG PIONEERS 2 10.300.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học YOUNG PIONEERS 3 8.300.000 đồng/ 3 tháng - Khóa học YOUNG PIONEERS 4 8.300.000 đ

Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (hình thức giảm giá)
Đối tượng được khuyến mại:

Học sinh độ tuổi từ 9 - 17 tuổi - Sinh viên từ 18-22 tuổi - Phụ huynh từ 34-60 tuổi

Địa điểm:Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 22/02/2018 đến ngày 31/03/2018
Tổng giá trị giải thưởng:2.961.500.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng khi đăng ký khóa học từ ngày 22/2 - 31/3 sẽ nhận được ưu đãi giảm học phí từ 500.000 VND đến 10.000.000 VND khóa học cho tất cả các khóa học hiện có.

Nội dung chương trình:

Khách hàng khi đăng ký khóa học từ ngày 22/2 - 31/3 sẽ nhận được ưu đãi giảm học phí từ 500.000 VND đến 10.000.000 VND khóa học cho tất cả các khóa học hiện có.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Giáo dục YOLA

Tết YOLA 2019
Bắt đầu: 02/01/2019
Kết thúc: 28/02/2019
Tết YOLA 2019
Bắt đầu: 02/01/2019
Kết thúc: 28/02/2019
Tặng quà khi đăng ký khóa học
Bắt đầu: 08/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Ưu đãi khi đăng ký khóa học
Bắt đầu: 08/01/2019
Kết thúc: 05/05/2019

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572