Ưu Đãi Redhot Tháng 3, 2017 Tại Adayroi.com Với Thẻ Tín Dụng HSBC

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:giảm giá
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Thẻ Tín Dụng HSBC Premier MasterCard®/ Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn / Visa Vàng / Visa Bạch Kim do HSBC phát hành tại Việt Nam
Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa
Đối tượng được khuyến mại:a. Hiện là chủ thẻ của các thẻ tín dụng phát hành bởi Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (“HSBC”) tại Việt Nam như sau: - Thẻ Tín Dụng HSBC Premier World MasterCard® - Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Bạch Kim - Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Vàng - Thẻ Tín Dụng HSBC Visa Chuẩn (gọi chung là “Thẻ Tín Dụng HSBC”) Lưu ý: Chương Trình này không áp dụng cho Thẻ Tín Dụng Thương Mại HSBC. b. Chủ Thẻ không được tham gia Chương Trình nếu thanh toán chậm các khoản phí, các khoản dư nợ thẻ tại HSBC, hoặc thẻ bị khóa hoặc trong tình trạng chưa được kích hoạt
Địa điểm:Quận 1, Quận 7, Quận 11, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 08/03/2017 đến ngày 30/03/2017
Tổng giá trị giải thưởng:200.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:Không có
Nội dung chương trình:- Có tổng cộng 05 ngày ưu đãi trong suốt Thời Gian Chương Trình (“Ngày Ưu Đãi”) là các ngày: 08, 09, 16, 23, 30 tháng 03 năm 2017. - Ưu Đãi: a. 200 Chủ Thẻ Hợp Lệ đầu tiên có đơn hàng thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng HSBC vào mỗi Ngày Ưu Đãi với giá trị từ 1.000.000 VND trở lên sẽ được ưu đãi giảm giá 200.000 VND (“Ưu Đãi”). b. Mỗi Chủ Thẻ Hợp Lệ chỉ được hưởng một (01) lần Ưu Đãi trong mỗi Ngày Ưu Đãi. c. Ưu Đãi áp dụng cho 1.000 Chủ Thẻ Hợp Lệ trong suốt Thời Gian Chương Trình. Chủ Thẻ Hợp Lệ có thể không nhận được Ưu Đãi nếu số lượng đơn hàng được giảm giá phân bố cho mỗi Ngày Ưu Đãi đã được sử dụng hết. d. Số lượng đơn hàng được giảm giá còn lại vào mỗi Ngày Ưu Đãi (nếu có) sẽ được cộng dồn vào Ngày Ưu Đãi kế tiếp.

Sản phẩm của Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam)

Sản phẩm liên quan