Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên cho Nhà phân phối tiêu thụ Vicem Hà Tiên

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng tiền (trừ trên hóa đơn)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối chính/Nhà phân phối/Khách hàng (gọi tắt là Nhà phân phối)

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/07/2019
Tổng giá trị giải thưởng:6.000.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. Nhà phân phối khi tiêu thụ đạt sản lượng tối thiểu 500 tấn xi măng Vicem Hà Tiên bằng đường thủy sẽ được hưởng mức hỗ trợ 20.000 đồng/tấn tính từ tính thứ nhất, 2. Nhà phân phối khi tiêu thụ đạt sản lượng tối thiểu 4.000 tấn xi măng Vicem Hà Tiên sẽ được hưởng mức hỗ trợ thêm 20.000 đồng/tấn tính từ tính thứ nhất 3. Nhà phân phối được hỗ trợ thêm như sau: + Tiêu thụ đạt từ 2.500 tấn - 3.000 tấn xi măng Vicem Hà Tiên sẽ thêm 40.000 đồng/tấn + Tiêu thụ đạt từ 3.000 tấn - 7.500 tấn xi măng Vicem Hà Tiên sẽ thêm 60.000 đồng/tấn + Tiêu thụ đạt từ 7.500 tấn trở lên xi măng Vicem Hà Tiên sẽ thêm 80.000 đồng/tấn

Nội dung chương trình:

1. Nhà phân phối khi tiêu thụ đạt sản lượng tối thiểu 500 tấn xi măng Vicem Hà Tiên bằng đường thủy sẽ được hưởng mức hỗ trợ 20.000 đồng/tấn tính từ tính thứ nhất, 2. Nhà phân phối khi tiêu thụ đạt sản lượng tối thiểu 4.000 tấn xi măng Vicem Hà Tiên sẽ được hưởng mức hỗ trợ thêm 20.000 đồng/tấn tính từ tính thứ nhất 3. Nhà phân phối được hỗ trợ thêm như sau: + Tiêu thụ đạt từ 2.500 tấn - 3.000 tấn xi măng Vicem Hà Tiên sẽ thêm 40.000 đồng/tấn + Tiêu thụ đạt từ 3.000 tấn - 7.500 tấn xi măng Vicem Hà Tiên sẽ thêm 60.000 đồng/tấn + Tiêu thụ đạt từ 7.500 tấn trở lên xi măng Vicem Hà Tiên sẽ thêm 80.000 đồng/tấn 4. Giá hóa đơn của SP khuyến mại xi măng Vicem Hà Tiên bao 50kg: + Giá XM Xây tô xuất tại Phú Hữu: 1.380.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 Premium, Nền Móng xuất tại Phú Hữu: 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.590.000 đồng/tấn. + Giá XM PCB40 xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.620.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu (bộ): 1.610.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Cảng Hiệp Phước (bộ): 1.580.000 đồng/tấn. + Giá XM Đa dụng xuất tại Phú Hữu, Cảng Hiệp Phước (thủy): 1.610.000 đồng/tấn

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG HÀNG MẪU - GẠCH THẠCH BÀN
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
MUA 7 TẶNG 1 - GẠCH CANARY
Bắt đầu: 27/12/2018
Kết thúc: 31/12/2019
HOTLINE
38.239.572