Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên cho Nhà phân phối tiêu thụ Vicem Hà Tiên 2 tháng cuối năm

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Tặng tiền

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

xi măng Vicem Hà Tiên

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Nhà phân phối chính/Nhà phân phối/Khách hàng (gọi tắt là Nhà phân phối)

Địa điểm:Quận 9, Huyện Nhà Bè
Thời gian:Từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:2.450.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

1. NPP CMID khi mua trên 40.000 tấn được thưởng 700.000.000 đồng 2. NPP Quang Minh mua trên 23.000 tấn được thưởng 400.000.000 đồng 3. NPP Đức Toàn và Nam Dũng khi mua trên 30.000 tấn được thưởng 500.000.000 đồng 4. NPP Huy Đồng khi mua trên 20.000 tấn được thưởng 350.000.000 đồng

Nội dung chương trình:

1. NPP CMID khi mua trên 40.000 tấn được thưởng 700.000.000 đồng 2. NPP Quang Minh khi mua trên 23.000 tấn được thưởng 400.000.000 đồng 3. NPP Đức Toàn và Nam Dũng khi mua trên 30.000 tấn được thưởng 500.000.000 đồng 4. NPP Huy Đồng khi mua thụ trên 20.000 tấn được thưởng 350.000.000 đồng

Sản phẩm của CN Công ty CP xi măng Hà Tiên 1- Xí nghiệp TT&DV Xi măng Hà Tiên 1

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE Ô TÔ 2019 - 2020 - KV TÂY NGUYÊN - TTSHN19006
Bắt đầu: 01/03/2019
Kết thúc: 31/12/2020
BỨT PHÁ CÙNG SONBOSS CHƯƠNG TRÌNH 2 NĂM - TTBON19030
Bắt đầu: 25/04/2019
Kết thúc: 31/12/2020
ĐỒNG HÀNH CÙNG SONBOSS P4 - TTBON19028
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
TẶNG XE BÁN TẢI FORD RANGER- TTBON19027
Bắt đầu: 01/07/2019
Kết thúc: 31/12/2020
HOTLINE
38.239.572