THÀNH CÔNG CÙNG SONBOSS - TTBON18011

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

xe Toyota Fortune 2,7V 4 x 2 AT, xe Corolla Altis 1,8E (CVT); xe Toyota Vios 1.5G(CVT), xe Kia Morning Si 1.25 AT

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Tất cả các sản phẩm sơn và bột trét thuộc thương hiệu SONBOSS và BB BLON (không bao gồm các sản phẩm SPRING và các sản phẩm dự án)

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

các khách hàng có tên trong chương trình, trực tiếp mua các sản phẩm trên từ Chi nhánh Công ty 4 Oranges Co., LTD tại Tp. Hồ Chí Minh trong thời gian khuyến mại

Địa điểm:Quận Bình Tân
Thời gian:Từ ngày 01/03/2018 đến ngày 31/12/2020
Tổng giá trị giải thưởng:6.808.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Chi tiết theo mục 10

Nội dung chương trình:

Chi tiết theo nội dung file đính kèm

Sản phẩm của CN Công ty 4 Oranges Co.,Ltd tại TP. HCM

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
CHÍNH SÁCH MỞ MỚI MYKOLOR 2019 - TTMGN19001
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
DU LỊCH CUỐI NĂM 2019 - EXPO - TTEXN19001
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
KỶ NIỆM SONBOSS 10 NĂM 1 TẤM LÒNG - TTBON19006
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI - EXPO - TTEXN19002
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019

Sản phẩm liên quan

“ SPEC GO GREEN HÒA CÙNG XU HƯỚNG XANH“ -008/17/TT
Bắt đầu: 02/01/2017
Kết thúc: 30/06/2107
CÙNG MYKOLOR NANA CHINH PHỤC ĐỈNH 2019 - TTMTN18013
Bắt đầu: 01/03/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Câu Lạc Bộ Kiến Trúc Sư Vĩnh Tường - Gyproc 2018
Bắt đầu: 02/05/2018
Kết thúc: 31/10/2019
Cung cấp mẫu sản phẩm
Bắt đầu: 18/09/2018
Kết thúc: 30/09/2019
HOTLINE
38.239.572