Tặng suất Kiểm tra trình độ tiếng Anh chương trình Anh ngữ First Steps - tiếng Anh dành cho học sinh THCS

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Suất kiểm tra trình độ tiếng Anh trị giá 120.000 VNĐ

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khóa học Anh ngữ First Steps - tiếng Anh dành cho học sinh THCS

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Học sinh tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh chương trình Anh ngữ First Steps

Địa điểm:Quận 3, Quận Tân Bình
Thời gian:Từ ngày 17/10/2020 đến ngày 17/10/2021
Tổng giá trị giải thưởng:120.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Dự kiến có 1000 khách hàng tham dự chương trình khuyến mại

Nội dung chương trình:

Học sinh tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh chương trình Anh ngữ First Steps tại các cơ sở của Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam) sẽ được tặng suất kiểm tra trình độ tiếng Anh trị giá 120.000 VNĐ. Thời gian từ ngày 17/10/2020 đến ngày 17/10/2021. Áp dụng cho các khóa học 50 giờ có mức học phí tối thiểu 10.945.000 VNĐ

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IDP (VIỆT NAM)

Sản phẩm liên quan

HOTLINE
38.239.572