Tặng sách khi đăng ký khóa học tại TGM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sách do công ty TGM xuất bản

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khóa học của TGM trong năm 2019

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đăng ký khóa học bất kỳ của TGM

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng khi đăng ký bất kỳ khóa học của công ty TGM sẽ được tặng sách của TGM 1/ Tặng sách khách hàng trước khóa học: (đối với khách hàng thanh toán các khóa học có học phí chính thức từ 5.000.000đ trở lên: - Khách hàng thanh toán trước 1 tháng diễn ra khóa học: Tặng 01 cuốn sách (trị giá 100.000đ) - Khách hàng thanh toán trước 2 tháng diễn ra khóa học: Tặng 02 cuốn sách (trị giá 200.000đ) - Khách hàng thanh toán trước 3 tháng diễn ra khóa học: Tặng 03 cuốn sách (trị giá 300.000đ) Tối đa tặng 03 cuốn sách trị giá 300.000đ 2/ Đối với khách hàng lần đầu tiên đăng ký khóa học tại TGM: - Khóa học 1.500.000đ tặng 01 cuốn sách (trị giá 100.000đ) - Khóa học 2.500.000đ tặng 02 cuốn sách (trị giá 200.000đ) - Khóa học 3.000.000đ tặng 03 cuốn sách (trị giá 300.000đ) - Khóa học 6.000.000đ tặng 06 cuốn sách (trị giá 600.000đ) - Khóa học 8.000.000đ tặng 08 cuốn sách (trị giá 800.000đ) - Khóa học 9.000.000đ tặng 09 cuốn sách (trị giá 900.000đ) - Khóa học 10.000.000đ tặng 10 cuốn sách (trị giá 1.000.000đ)

Sản phẩm của Công ty cổ phần TGM

Tặng tài liêu khi tham gia khóa học của TGM
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
Giảm giá khóa học "Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21" NT27
Bắt đầu: 05/09/2019
Kết thúc: 05/10/2019

Sản phẩm liên quan

TẶNG BA LÔ CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TẠI IZUMI
Bắt đầu: 30/05/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Tặng tài liêu khi tham gia khóa học của TGM
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
TIỀN TÍCH LŨY
Bắt đầu: 01/01/2019
Kết thúc: 31/12/2019
HOTLINE
38.239.572