Tặng sách khi đăng ký khóa học tại TGM

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Sách do công ty TGM xuất bản

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khóa học của TGM trong năm 2019

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng đăng ký khóa học bất kỳ của TGM

Địa điểm:Quận 10
Thời gian:Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
Tổng giá trị giải thưởng:500.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng khi đăng ký bất kỳ khóa học của công ty TGM sẽ được tặng sách của TGM 1/ Tặng sách khách hàng trước khóa học: (đối với khách hàng thanh toán các khóa học có học phí chính thức từ 5.000.000đ trở lên: - Khách hàng thanh toán trước 1 tháng diễn ra khóa học: Tặng 01 cuốn sách (trị giá 100.000đ) - Khách hàng thanh toán trước 2 tháng diễn ra khóa học: Tặng 02 cuốn sách (trị giá 200.000đ) - Khách hàng thanh toán trước 3 tháng diễn ra khóa học: Tặng 03 cuốn sách (trị giá 300.000đ) Tối đa tặng 03 cuốn sách trị giá 300.000đ 2/ Đối với khách hàng lần đầu tiên đăng ký khóa học tại TGM: - Khóa học 1.500.000đ tặng 01 cuốn sách (trị giá 100.000đ) - Khóa học 2.500.000đ tặng 02 cuốn sách (trị giá 200.000đ) - Khóa học 3.000.000đ tặng 03 cuốn sách (trị giá 300.000đ) - Khóa học 6.000.000đ tặng 06 cuốn sách (trị giá 600.000đ) - Khóa học 8.000.000đ tặng 08 cuốn sách (trị giá 800.000đ) - Khóa học 9.000.000đ tặng 09 cuốn sách (trị giá 900.000đ) - Khóa học 10.000.000đ tặng 10 cuốn sách (trị giá 1.000.000đ)

Sản phẩm của Công ty cổ phần TGM

Sản phẩm liên quan

TẶNG BA LÔ CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TẠI IZUMI
Bắt đầu: 30/05/2018
Kết thúc: 31/12/2019
Tặng quà khi mua gối massage Car & Home
Bắt đầu: 01/11/2018
Kết thúc: 31/05/2019
Tặng quà khi mua gối massage Car & Home
Bắt đầu: 02/11/2018
Kết thúc: 31/05/2019
HOTLINE
38.239.572