RESG2020/12004 - Chương trình KM tặng gói bảo dưỡng, gói cứu hộ, gói quà tặng cho khách hàng mua xe Royal Enfield năm 2021

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Khách hàng mua xe mô tô có giá từ 113,000,000 VNĐ đến 184,000,000 VNĐ sẽ được: 1. Tặng gói dịch vụ bảo dưỡng lần đầu trị giá từ 757,000 VNĐ tới 1,294,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm) 2. Tặng gói cứu hộ có giá trị 3,300,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm) 3. Tặng 1 phần quà giao xe có giá trị 1,230,000 VNĐ cho 2 dòng xe Continental & Interceptor 650 (Chi tiết danh sách đính kèm) 4. Tặng 1 phần quà Modern Classic có giá trị 245,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Khách hàng mua xe mô tô có giá từ 113,000,000 VNĐ đến 184,000,000 VNĐ sẽ được: 1. Tặng gói dịch vụ bảo dưỡng lần đầu trị giá từ 757,000 VNĐ tới 1,294,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm) 2. Tặng gói cứu hộ có giá trị 3,300,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm) 3. Tặng 1 phần quà giao xe có giá trị 1,230,000 VNĐ cho 2 dòng xe Continental & Interceptor 650 (Chi tiết danh sách đính kèm) 4. Tặng 1 phần quà Modern Classic có giá trị 245,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm)

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Đối tượng được khuyến mại:

Khách hàng mua xe mô tô có giá từ 113,000,000 VNĐ đến 184,000,000 VNĐ sẽ được: 1. Tặng gói dịch vụ bảo dưỡng lần đầu trị giá từ 757,000 VNĐ tới 1,294,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm) 2. Tặng gói cứu hộ có giá trị 3,300,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm) 3. Tặng 1 phần quà giao xe có giá trị 1,230,000 VNĐ cho 2 dòng xe Continental & Interceptor 650 (Chi tiết danh sách đính kèm) 4. Tặng 1 phần quà Modern Classic có giá trị 245,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm)

Địa điểm:Quận 7
Thời gian:Từ ngày 12/01/2021 đến ngày 31/12/2021
Tổng giá trị giải thưởng:2.866.000.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Không có

Nội dung chương trình:

Khách hàng mua xe mô tô có giá từ 113,000,000 VNĐ đến 184,000,000 VNĐ sẽ được: 1. Tặng gói dịch vụ bảo dưỡng lần đầu trị giá từ 757,000 VNĐ tới 1,294,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm) 2. Tặng gói cứu hộ có giá trị 3,300,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm) 3. Tặng 1 phần quà giao xe có giá trị 1,230,000 VNĐ cho 2 dòng xe Continental & Interceptor 650 (Chi tiết danh sách đính kèm) 4. Tặng 1 phần quà Modern Classic có giá trị 245,000 VNĐ (Chi tiết danh sách đính kèm)

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH AL NABOODAH QUỐC TẾ VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Zenfone trao tay – Nhận ngay phụ kiện – Tháng 8/2016
Bắt đầu: 06/08/2016
Kết thúc: 06/09/2022
Mua sản phẩm thưởng vật phẩm quảng cáo
Bắt đầu: 01/09/2016
Kết thúc: 01/10/2106
ALBION- CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI THÁNG 12/2016
Bắt đầu: 01/12/2016
Kết thúc: 31/12/2106
Mua máy photocopy Samsung tặng Điện thoại Di động Samsung
Bắt đầu: 15/12/2016
Kết thúc: 05/02/2107
DESPERADOS ĐẠI TIỆC ĐỎ (DESPERADOS RED PARTY)
Bắt đầu: 16/12/2016
Kết thúc: 22/01/2027
MÓN QUÀ TRAO ĐI - YÊU THƯƠNG GỬI TRỌN
Bắt đầu: 03/03/2017
Kết thúc: 12/03/3017
HOTLINE
38.239.572