Quà tặng dành cho Thành Viên mới Tích cực Năm 2019

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Máy xay sinh tố (hoặc quà tặng tùy chọn tương đương)

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm, hàng hóa của công ty theo danh sách chi tiết đính kèm.

Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Đối tượng được khuyến mại:

Thành Viên (Nhà Phân Phối) mới của Herbalife có ngày đăng ký hợp lệ trong giai đoạn từ ngày 17/06/2019 đến ngày 31/12/2019 (chưa là Giám Sát Viên đạt chuẩn trong tháng đăng ký).

Địa điểm:Quận 3
Thời gian:Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 31/03/2020
Tổng giá trị giải thưởng:3.837.750.000 VNĐ
Cơ cấu giải thưởng:

Theo đúng Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại.

Nội dung chương trình:

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại được liệt kê trong file đính kèm.

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HERBALIFE VIỆT NAM

Sản phẩm liên quan

Khách hàng thân thiết myMall
Bắt đầu: 24/06/2016
Kết thúc: 23/06/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
THẺ TÍCH ĐIỂM
Bắt đầu: 30/07/2016
Kết thúc: 06/03/2022
Khuyến mại tháng 8
Bắt đầu: 01/08/2016
Kết thúc: 31/08/2206
Chương trình khuyến mại SỐ 211
Bắt đầu: 04/11/2016
Kết thúc: 15/06/2022
Cung cấp hàng mẫu cho khách hàng
Bắt đầu: 07/11/2016
Kết thúc: 05/11/2021
HOTLINE
38.239.572